Artikkelit | vas admin

Kulttuuripääkaupunkihankkeessa katseet Pikisaareen

Oulu pyrkii vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi. Hienon tavoitteen saavuttamiseksi on kannettava monta kortta kekoon. Kaupungissamme on hieno kulttuuriperintö ja –historia, mutta se ei riitä. Oulun on oltava elinvoimainen paikka myös uudistuvan ja modernin kaupunkikulttuurin näkövinkkelistä. Täältä on löydyttävä esimerkiksi omaleimaisia… vas admin

Oulun vasemmisto ei lakkauttaisi Tekliä

Kaupungin oman toiminnan jatkaminen on oululaisten etu Infrarakentaminen ja ympäristön ylläpitopalvelut ovat kaupungin oman toiminnan tärkeää ydintä. Kaupunki on pitkään hoitanut näitä tehtäviä. Sillä on siihen erikoistunut osaava henkilöstö, erikoiskalusto ja vastuu laadusta. On ollut nähtävissä, että kaupungin omaa toimintaa… vas admin

Ei katujen ylläpitoa, ei rakentamista

Kuoppia riittää kaduilla ja maanteillä. ”Säästetty” on – kuten niin monissa palveluissa. Korkein oikeus vieritti juuri vastuuta kaupungille katujen ylläpidosta. Kansalaiset ovat ajatelleet aina näin. Samaan aikaan tuli tieto kaupunginhallituksen jaoston esityksestä oman katurakennustoiminnan lakkauttamisesta. Kuulostaa käsittämättomältä, on ristiriitaista. Mistä… vas admin

Eläinmuseo lautakunnan päätettäväksi

Viime viikolla saimme lukea Kaleva-lehdestä kaksi toisistaan poikkeavaa uutista. Ilouutinen oli, että sivistys- ja kulttuurilautakunta oli kokouksessaan käsitellyt kahta valtuustoaloitetta. Niissä molemmissa esitettiin eläinmuseon toiminnan jatkamista sen nykyisissä tiloissa Linnanmaalla. Lautakunta suhtautuikin myönteisesti, ja se päätti:  ”Oulun kaupunki valmistelee yhdessä Oulun… vas admin

Lasaretinsaaren suunnitelmat ylimitoitettuja

Lasaretinsaaren arkkitehtuurikutsukilpailu järjestettiin pikavauhtia kolmen valitun arkkitehtitoimiston kesken. Kokonaisrakennusoikeus koko kilpailualueelle sisältäen päiväkodin oli asetettu kilpailuohjelmassa yhteensä noin 13 000 kem². Tämän lisäksi pysäköintiratkaisu tuli sovittaa suunnitelmaan. Suunnittelun piti huomioida Oulujoen suiston historiallisen ja valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön (RKY 2009)… vas admin

Pyöräilyä ei saa rajoittaa kevyin perustein

Oulun kaupunki haluaa edistää pyöräilyä erilaisin toimin, pyöräilyn edistämisellä on positiiviset vaikutukset mm. kansanterveyteen, keskustan elinvoimaan ja ihmisten hyvinvointiin. Oulussa pyöräily on helppoa johtuen maaston tasaisuudesta, ainoat mäet ovat rakentamisen myötä syntyneitä alikulkutunneleita ja siltoja. Kaupunkipyörät palvelisivat Ouluun saapuvia opiskelijoita… vas admin

Kaupunkipyörät sopisivat Ouluun

Oulun yhdyskuntalautakunta pohtii tänä syksynä hankitaanko Ouluun kaupunkipyöriä tukemaan joukkoliikennettä ja kaupunkilaisten liikkumista. Kaupunkipyörät ovat tuttu monelle oululaisellekin eri kaupungeista ympäri maailmaa. Viime vuonna Helsinki otti toista kertaa käyttöönsä kaupunkipyörät. Keltaisista kaupunkikiitureista tuli hitti ja tänä kesänä niiden käyttäjämäärät olivat… vas admin

Katse isoihin kokonaisuuksiin Oulussa

Monet tahot ovat pelotelleet Oulun karmeasta taloustilanteesta. Erityisesti velkaantumisen on kerrottu olevan kohtuutonta. Todellisuudessa tilanne on isossa mittakaavassa toinen. Oulu ei ole perikadon partaalla. Oulun kaupunkikonsernin (johon kuuluvat tytäryhtiöt, osakkuusyhtiöt, säätiöt ja kuntayhtymät) nettotulos viime vuodelta oli 53 miljoonaa euroa.… vas admin

Oululle selkeämpi sote-linjaus

Valtuustoaloite   Poikkeuksellisen vaativassa Sote-uudistuksessa, sen ennakoinnissa on Oulussa välttämätöntä tavoitella nykyistä toimivampaa, joustavaa matalan kynnyksen perusterveydenhoitoa, josta vaativampia palveluja tarvitsevat ohjataan tarvittaessa isompiin hyvinvointikeskuksiin Tuiraan, Kontinkankaalle ja OYS:aan. Hyväksyessään Tuiran hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelman 12.9.2016 kaupunginvaltuusto edellytti, että Rajakylän ja Kaijonharjun… vas admin

Vastuullinen asuntopolitiikka ja asuntomessut 2025

Valtuustoaloite 19.6.2017 Mahdollisesti haettavat ja toteutuva 2025 Asuntomessut tarjoavat Oululle erinomaisen mahdollisuuden luoda ja toteuttaa asuntopolitiikassa samanlaista edelläkävijän roolia kuin pitkään toteutetussa maapolitiikassa. Messuilla on tilaisuus hakea näkyvyyttä ja vetovoimaa vastuullisella rakentamisella, jolle on yleistä kysyntää. Messut voisivat osaltaan olla… vas admin