Europarlamenttivaalit

Europarlamenttivaalit järjestetään toukokuun 26. Vasemmisto on jo asettanut vaaliin täyden listan ehdokkaita, joista varmasti myös sinulle löytyy sopiva. Äänestä.

TIINA AHLFORS

Ei enää köyhiä 2030!

Euroopan unionin tavoitteena on edistää rauhaa, turvallisuutta, tiedettä ja kestävää kehitystä, sekä ehkäistä syrjintää ja syrjäytymistä. Talous- ja rahaliitto ovat vain osa toimintaa, mutta saanut suurimman painoarvon päätöksenteossa. EU puhuu rahan kieltä, vaikka pitäisi puhua ihmisistä.

Koneistossa on silti paljon keinoja, joilla muun muassa köyhyys voitaisiin poistaa vuoteen 2030 mennessä ja edistää niin Suomen kuin koko alueen hyvinvointia. Mitään uutta ei tarvitse keksiä, vaan vahvistaa sosiaalisten oikeuksien asemaa talouden rinnalla.

Nostoni keinoista:

*Toimeentulon edellytykset: kansallisilla tasoilla määritelty vähimmäispalkka, selkeät työehdot, riittävä sosiaaliturva ja eläke, sekä kohtuuhintainen asuminen.

*Lapsiperheköyhyyden poistaminen: oikeus kohtuuhintaiseen varhaiskasvatukseen ja hoitoon, koulutukseen, työn- ja perheen yhdistäminen, yhdenvertaiset mahdollisuudet.

*Ilmastonmuutoksen hillintä: leveämmät hartiat vastuunkantoon, ekokatastrofien ehkäisy ja niistä johtuvan köyhyyden hoito.

Puhutaan siis ihmistä!

http://www.tiinaahlfors.fi/

ILPO HAAJA

MIA HAGLUND

Haluan Suomen, jossa turpeen sijaan palaa patriarkaatti.

Olen 33-vuotias Pohjoismaiden vihreän vasemmiston pääsihteeri Helsingistä ja ehdolla kevään eurovaaleissa numerolla 165. Olen kansainvälinen ja kaksikielinen feministi. Koulutukseltani olen valtiotieteiden maisteri. Toinen Omaa luokkaa -podcastin äänistä.

Kaikilla on oikeus tulevaisuuteen. Ilmastonmuutos ja eriarvoisuudelle rakennettu maailmantalous ovat ajaneet meidät tienhaaraan: voimme joko päättää panostaa uuden kestävän ja solidaarisen maailman rakentamiseen tai suunnata kohti yhteiskuntarauhan ja luonnon monimuotoisuuden tuhoa.

Synnyin Helsingissä vuonna 1986 ja asun parhaillani Alppilan kaupunginosassa. Tässä välissä olen ehtinyt asua kolme vuotta Oslossa, jossa kävin yläkoulun, käydä englanninkielisen lukion Espoon Mattlidenin IB-linjalla ja viettää useamman kesän Berliinissä. Opiskelijavaihdossa kävin puoli vuotta Budapestissa. Pari vuotta sitten vietin kolme kuukautta Länsirannalla ihmisoikeustarkkailijana. Kaksikielisen perheeni ja kansainvälisen taustani takia kielitaitoni onkin laaja: puhun suomea, ruotsia, englantia ja norjaa erinomaisesti, hallitsen saksan perusteet sekä espanjan, ranskan ja arabian alkeet.

Toimin tällä hetkellä kaupunginvaltuuston varavaltuutettuna, vasemmistoliiton puoluevaltuustossa ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen liittovaltuustossa.

Feministinen ja yhteiskuntaa eteenpäinvievä toiminta on minulle tärkeää. En vaikuta ainoastaan puoluepolitiikan kautta, olen radikaali ajattelija ja nykynormeja kyseenalaistava toimija myös parlamentarismin ulkopuolella. Perustimme Omaa luokkaa -podcastin kehittääksemme antikapitalistista feminististä ajattelua ja siitä on muodostunut Radio Helsingin suosituin podcast.

http://miahaglund.fi/

MIILA HALONEN

Ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden puolustajia tarvitaan tämän päivän Euroopassa – jotta jokainen voisi olla paras versio itsestään

Poliittisen työni tavoite on ihmisoikeuksien ja hyvinvoinnin edistäminen sekä eriarvoisuudenvähentäminen niin Suomessa, Euroopassa kuin muualla maailmassa. Olen eritoten seksuaalioikeuksienyhdenvertaisuuden ja tasa-arvon vahva puolustaja.

Pian valittava parlamentti on valtavien tehtävien edessä. Sen tulee viedä eteenpäin kestävänä kehityksen tavoitteita ja ottaa niskalenkki ilmastonmuutoksesta.

Vaaliteemojani on kolme

 1. Ihmisoikeudet
  2. Eriarvoisuus
  3. Kehitysyhteistyö

Tasa-arvon, vähemmistöjen ja naisten oikeuksien vastustus maailmalla on kasvussa ja näkyvää. On välttämätöntä, että europarlamentin jäsenet ovat vahvoja ihmisoikeuksien puolustajia.

Eriarvoistuminen tarkoittaa hyvinvoinnin ja mahdollisuuksien jakautumista. Eriarvoistumisen ja syrjäytymisen perimmäinen syy on syvällä: periytyvässä osattomuudessa ja köyhyydessä. Syrjäytymiskehityksen pysäyttäminen vaatii pitkäjänteistä ilmiön juurisyyt tunnustavaa politiikkaa.

EU on keskeinen kehitysyhteistyön rahoittaja. Kehitysyhteistyön painopiste tulee olla köyhyyden vähentämisessä, seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja –oikeuksienedistämisessä ja kestävän kehityksen tukemisessa kehittyvissä maissa. Kehitysyhteistyön rahoitus tulee saada kansaivälisten sitoumusten tasolle, eli 0.7 %:iin bruttokansantulosta.

Kampanjani slogan on ”Jotta jokainen voisi olla paras versio itsestään.”

Slogan saa minut ajattelemaan lasta, joka syntyy perheeseen, jonka lähtökohdat eivät ole parhaat mahdolliset tukea lapsen kasvua. Tai mietin nuorta, joka putoaa peruskoulun jälkeen opintojen ulkopuolelle ja on vailla näkymää tulevaisuuteen.

Slogan on myös niille vanhemmille, jotka haluaisivat olla parempia kasvattajia lapsilleen, mutta arki vie voimat.

Sloganilla ajattelen myös heitä, jotka kokevat kuuluvansa marginaaliin ja vähemmistöön, oli sitten kyse sairaudesta, vammaisuudesta, sukupuoli-identiteetistä tai seksuaalisesta suuntatumisesta. Yhdenvertaisuuden nimissä, meillä kaikilla on oikeus olla näkyviä, aktiivisia ja parhaita versioita itsestämme ilman pelkoa syrjinnästä.

https://miilahalonen.net/

TAPANI KAAKKURINIEMI

MERJA KYLLÖNEN

Euroopassa päätetään sinun arjestasi.

Ovatko päätökset reiluja, kestäviä ja tasa-arvoisia?

Varmistetaan yhdessä, että ovat.

http://www.merjakyllonen.fi/

MATLEENA KÄPPI

Olen 23-vuotias jyväskyläläinen Vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettu ja biologian opiskelija. Ajan kunnianhimoista ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa, tasa-arvoa luovaa talouspolitiikkaa sekä ihmisoikeuksien kunnioittamista kaikissa tilanteissa. Olen työskennellyt ympäristön, ihmisoikeuksien ja kasvissyönnin puolesta useissa kansalaisjärjestöissä sekä toiminut turvapaikanhakijan kotimajoittajana. Vapaa-ajalla harrastan musiikkia ja soitan saksofonia ja klarinettia useassa kokoonpanossa.

Euroopan tulee panostaa ilmastonmuutoksen torjuntaan investoimalla raideliikenteeseen ja ympäristöystävälliseen energiantuotantoon sekä kohdentamalla maataloustukia kasvisruuan tuotantoon. Pakolaispolitiikkaa tulee inhimillistää ja Välimerellä ja Turkin rajalla tapahtuva verenvuodatus lopettaa. Kaikkien EU:n jäsenvaltioiden tulee voida huolehtia asukkaidensa toimeentulosta, koulutuksesta ja julkisista palveluista. Tämän rahoittamiseksi on veronkiertoa kitkettävä ja EU-maiden verotusta yhtenäistettävä.

etusivu

ELISA LIENTOLA

Yhdenvertaisemman, oikeudenmukaisemman ja ympäristöstä huolehtivan tulevaisuuden rakentaja

Haluan olla kirkastamassa Euroopan haperoituvia arvoja. Haluan palauttaa Euroopan unionin rauhan projektiksi.

Se tapahtuu sosiaalisen ja taloudellisen eriarvoistumisen kääntämisellä yhdenvertaisuuskehitykseksi ja oikeudenmukaisuudeksi ja kantamalla vastuu ilmastonmuutoksen torjunnasta.

Ilmastonmuutos on suurin uhka rauhalle. se synnyttää puutetta, hätää, muuttoliikettä ja konflikteja. Länsimaat ovat olleet globaalisti käyttämässä luonnon resursseja, vastuuttomasti.

Me asetamme standardit elintasolle ja kulutukselle, jota kehittyvät maat tavoittelevat. SIksi meidän on löydettävä ratkaisut energiantuotantoon, liikenteen suitsimiseen ja kulutuksen vähentämiseen ja otettava ne käyttöön.

Euroopan tulee myös pitää kiinni ihmisarvosta ja asettaa rajat valitettavasti nousevalle muukalaisvihalle ja suvaitsemattomuudelle niin seksuaalivähemmistöjä kuin sorrettuja vähemmistökansoja kohtaan.  EU ei voi tinkiä ihmisoikeuksista.

Yhteisessä Euroopassa tulee myös olla yhteiset reilun työelämän pelisäännöt. Talousalueen yhteinen yleissitovuus ja minimipalkka tulee olla tavoitteena, jotta riistävät halpatyömarkkinat saadaan kuriin.

http://elisalientola.fi/

 

JAAKKO LINDFORS

Parempi toimeentulo ja reilummat työehdot!

 

 • Turun Vasemmiston puheenjohtaja
 • Turun opettajien ammattiyhdistyksen varapuheenjohtaja
 • Ruotsinkielisen lukion opettaja, opettajankouluttaja, oppikirjailija
 • Filosofian maisteri
 • Musiikin maisteri

 

 • Alipalkkaus rikoslakiin!
 • Veroparatiisit lopetettava!

https://lindforce.wordpress.com/

 

JUKKA LINNA

Pelastetaan ilmasto veroparatiisien rahoilla

Tiedän, millaista on olla lapsi ja koululainen pienituloisessa työläisperheessä. Tiedän, millaista on olla nuorena töissä rakennustyömaalla. Tiedän, millaista on vammaisperheen arki. Näistä kaikista selvittiin, päälle kävin koulut ja yliopistot. Olen kiitollinen suomalaiselle tasa-arvoiselle hyvinvointiyhteiskunnalle – joka on pitkälti vasemmiston ansiota.

On takaisinmaksun aika. Olen Vasemmiston ehdokkaana Euroopan unionin parlamenttiin.

Kaksikymmentä vuotta olin liike-elämässä yritysjuristina ja talousjohtajana. Kymmenen vuotta olen opettanut ammattikorkeakoulussa, aluksi yritysjuridiikkaa, viime vuosina oikeusmuotoilua: teemme oikeudesta ymmärrettävämpää, kaikille.

Väittelin muutama vuosi sitten itse kirjoitetulla väitöskirjalla. Teemana oli julkisten palveluiden yhtiöittäminen. Olen yhtiöittämisvimmaa vastaan, myös tutkimani perusteella.

Olen oikeudenmukainen, lempeäkin. Veroa välttelevät suuryritykset, rahojaan veroparatiiseihin piilottavat rikolliset ja ilmastoa surutta tuhoavat toimijat saavat kuitenkin ankaran vaikkakin huolella perustellun tuomioni.

Ehdokasnumeroni on 172

https://www.jukkalinna.fi/

 

AJAK MAJOK

Olen 21-vuotias aktivisti, jonka sydän palaa oikeudenmukaisuudelle ja kamppailulle tasa-arvoisen maailman puolesta.

Minun tarinani sai alkunsa Kahrtoumissa, Sudanissa vuonna 1997. Synnyin sisällissodan keskelle. Muutimme levottomuuksien takia perheeni kanssa pian Egyptiin. Suomesta tuli kotimaani vuonna 2001, kun muutimme perheeni kanssa kiintiöpakolaisina Ouluun. Elämäni alkutaval herätti minut siihen, että eriarvoisuus ei ole vain harvojen haaste. Se on asia, joka koskettaa meitä kaikkia ja asia, jota pitää torjua aktiivisesti.

https://ajakmajok.com/index.html

 

JOONA MIELONEN

Kohti Eurooppaa, jossa ihmisoikeudet, demokratia ja ympäristö ovat ”too big to fail”

Edellisen eurokriisin aikana EU teki kaikkensa pelastaakseen kriisin pääsyylliset – yksityiset suurpankit. Euroopan valtiot syytivät miljarditolkulla rahaa Kreikan valtion kautta pankeille, joiden todettiin olevan ”too big to fail” – liian isoja kaatuakseen.

Samalla vaadittiin vyönkiristyksiä jäsenvaltioiden taloudenpitoon, mikä johti ennennäkemättömään köyhyyteen ja palveluleikkauksiin ympäri Euroopan.

Minä haluan Euroopan, jossa ilmastonmuutoksen vastainen kamppailu, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden lisääminen sekä rakenteiden demokratisoiminen ovat ”too big to fail”.

Tässä vaaliteesini:

Ihmisten hyvinvointi pääoman edelle

 • Ilmastoteollisuudesta työtä
 • Rahat veroparatiiseista ja pankkien tekohengityksestä ihmisten hyvinvointiin
 • Työntekijöiden alipalkkaus kriminalisoitava

 

Sosiaalisesti oikeudenmukainen ilmastopolitiikka

 • Jäsenvaltioita sitovat radikaalit päästövähennykset
 • Päästövähennyksistä aiheutuvat kulut on jaettava sosiaalisesti ja taloudellisesti oikeudenmukaisesti
 • EU:n tuettava raideverkoston laajentamista ja parantamista

 

Demokratia ja ihmisoikeudet politiikan keskiöön

 • Kansallisvaltioiden itsenäistä päätäntävaltaa taloudesta vahvistettava
 • Uusia ruohonjuuritason vaikuttamiskanavia
 • Ihmisoikeuksia ja demokratiaa ei saa heikentää muukalaisvihan varjolla

 

http://joonamielonen.com/

 

SILVIA MODIG

Koska Eurooppa tarvitsee tinkimätöntä ihmisoikeuksien, ilmaston ja hyvinvoinnin puolustajaa

Olen helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu, ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja ja toimittaja. Olen Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan jäsen ja ympäristö- ja lupajaoston puheenjohtaja sekä Suomen kirjastoseuran hallituksen puheenjohtaja ja Vuokralaiset ry:n varapuheenjohtaja.

Politiikassa minulle tärkeintä on yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. Haluan yhteiskunnan, jossa jokainen saa elää vapaasti omana itsenään, jossa jokaisella on mahdollisuus taustaan riippumatta toteuttaa täysi potentiaalinsa ja joka pitää huolta aivan jokaisesta jäsenestään. Teen töitä sellaisen yhteiskunnan eteen, jossa me kaikki ihmiset olemme keskenämme yhdenvertaisia.

http://www.silviamodig.fi/

 

SARI MOISANEN

Olen 39-vuotias, kemiläinen kone- ja tuotantotekniikan insinööri. Työskentelen Kemin kaupungilla hanketyöntekijänä Vihreä ja kestävä Kemi- hankkeessa. Minulla on kaksi päiväkoti-ikäistä lasta ja joka toinen viikko meillä asuu myös avopuolisoni kaksi peruskoulua käyvää nuorta.

Olen ollut kunta- ja maakuntapolitiikassa viimeiset kymmenen vuotta. Olen toiminut vuodesta 2009 kaupunginvaltuutettuna ja Lapin liiton hallituksen jäsenenä. Näiden lisäksi olen Lapin ammattikorkeakoulu OY:n hallituksen varapuheenjohtaja, Mehiläinen Länsi-Pohja OY:n ja Kemin Energia ja Vesi OY:n hallituksen jäsen sekä Kemin seurakunnan kirkkovaltuuston jäsen. Aiemmin olen toiminut mm. Kemin kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävässä sekä Vasemmistoliitto rp:n varapuheenjohtajana. Minulla on opiskelijajärjestötausta Insinööriopiskelijaliiton aktiivina ja Kemin kaupungin päätöksenteossa olin mukana vuosina 2003-2006 nuorisoasiainneuvottelukunnan jäsenenä

Minä, Sari Moisanen

ANNA MÄKIPÄÄ

Ajattelen politiikan olevan arjen rauhantyötä – onpa kyseessä sitten ilmastonmuutoksen torjuminen, ihmisten hyvinvointi- ja tuloerojen tasaaminen tai globalisoituneen ja pirstoutuneen työelämän muuttaminen paremmaksi työn tekijöille.

Minulle tärkeitä asioita ovat ehdoton oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus. Annan arvoa sille, että maailmaa muutetaan paremmaksi yhdessä ja asioita viedään eteenpäin kaikkia osapuolia kuullen. Myös ympäristöstä huolehtiminen on minulle oikeudenmukaisuutta.

 

Tehdään arjen rauhantyötä panostamalla ihmisoikeuksiin, ihmisten hyvinvointiin ja tasa-arvoon.

Vahvistetaan työntekijöiden oikeuksia muuttuneessa työelämässä. Turvataan liikkuvan työvoiman yhdenvertaiset työehdot.

Vastataan ilmastonmuutokseen osaamisella.

 

Annan keinot kohti oikeudenmukaisempaa Eurooppaa

 • Vahvistetaan demokratiaa ja oikeusvaltiota. Tuetaan ihmisoikeuksien toteutumista sekä mielipiteen- ja järjestäytymisvapautta. Torjutaan rasismia ja vihapuhetta.
 • Päivitetään eurooppalaista työsuojelun säännöstöä. Huomioidaan digitalisoitumisen vaikutukset ja stressi aiempaa paremmin kuormitustekijöinä. Vahvistetaan pätkä- ja silpputyöläisten oikeuksia.
 • Varmistetaan, että liikkuvan työvoiman yhtäläiset oikeudet toteutuvat myös käytännössä. Annetaan ammattiliitoille joukkokanneoikeus.
 • Varmistetaan jokaiselle tasa-arvoiset mahdollisuudet kouluttautua.
 • Suomalaisen osaamisen avulla meillä on mahdollisuus olla edelläkävijä ilmastotoimissa. Siten luodaan Eurooppaan uusia työpaikkoja ja vahvistetaan taloutta sekä viennin mahdollisuuksia.

 

https://annamakipaa.net/

 

TUOMAS NEVANLINNA

https://vasemmisto.fi/ehdokas/tuomasnevanlinna/

 

 

 

 

 

 

JANNE PARKKILA

Olen Janne Parkkila, tietotekniikan tohtori (TkT) ja yrittäjä Kuopiosta. Inhimillisyys, ympäristö, koulutus ja kestävä talous ovat lähellä sydäntäni.

Haluan puhua vaikeista asioista, jotta ne muuttuisivat.

Euroopan Unioni ei voi olla pelkkä talousliitto, sillä hyvä elämä rakentuu muullekin kuin kuluttamiselle. Talouden lisäksi on puhuttava arvoista ja edistettävä sosiaalisten oikeuksien toteutumista. Tasa-arvoinen Euroopan Unioni on inhimillisten arvojen Eurooppa.

https://janneparkkila.fi/

 

HANNA SARKKINEN

Olen 31-vuotias toisen kauden kansanedustaja ja Oulusta. Vasemmistoliiton varapuheenjohtajanjohtajana olen toiminut vuodesta 2016. Koulutukseltani olen filosofian maisteri, valmistuin Oulun yliopistosta vuonna 2014 pääaineenani aate- ja oppihistoria. Poliittista työtä ennen olen työskennellyt muun muassa järjestösihteerinä ja kaupanmyyjänä.

EU-vaalit ovat tärkeät vaalit, sillä EU-tasolla voidaan hakea ratkaisuja aikamme kipeimpiin rajat ylittäviin ongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen, eriarvoisuuteen, työttömyyteen, veroparatiiseihin ja pakolaisuuteen. Jos löydämme yhdessä ratkaisuja näihin ongelmiin, me voimme rakentaa Euroopan ilman pelkoa. EU-vaaleissa ratkaistaan, mihin suuntaan Eurooppa lähtee: kohti vahvistuvaa populistista nationalismia vai yhteistyössä kohti kestävää tulevaisuutta?

Eurovaaleissa minulle tärkeitä teemoja ovat:

 • Ilmastokestävän Euroopan rakentaminen. EU:n on oltava hiilineutraali 2040 mennessä. Ilmastokriisin lisäksi EU:n on ratkaistava luonnon monimuotoisuuden hupeneminen ja saastuminen.
 • Kestävän työn luominen. Ilmastokestävän yhteiskunnan rakentaminen on iso työmaa! Ilmastokestävien ratkaisujen ja investointien tekeminen luo Eurooppaan uutta työtä.
 • Ihmisten hyvinvoinnin nostaminen voittojen edelle. EU:n sosiaalista ulottuvuutta on vahvistettava. Työoikeuksia on kunnioitettava ja kaikille taattava riittävä toimeentulo ja inhimillisen elämän edellytykset.
 • Suuryritysten parempi sääntely. Pankkien sääntelyä on vahvistettava, jotta voidaan estää uudet finanssikriisit. Suuryritysten on kunnioitettava ihmisoikeuksia ja yksityisyyden suojaa.
 • Veroparatiisien sulkeminen. Veronkierron mahdollistavat rakenteet on muutettava ja verokilpailua hillittävä. Tämä voidaan tehdä lisäämällä omistusten avoimuutta ja yhtenäistämällä yhteisöverotusta.
 • Rauhaa, demokratia ja ihmisoikeudet unionin kaikessa toiminnassa. Oikeusvaltiokehitystä rikkovat jäsenmaat on laitettava ruotuun ja maahanmuuttoon on haettava yhteisiä, inhimillisiä ratkaisuja.

 

http://hannasarkkinen.fi/

 

SAMI SÄYNEVIRTA

Kunnioitusta eläimille, tekoja luonnolle, arvostusta ihmisille!

Olen kokenut kansalaisjärjestövaikuttaja. Toimin Animalian puheenjohtajana, Luonto-Liiton järjestöpäällikkönä ja Eurogroup for Animals -kattojärjestön hallituksen jäsenenä. Nyt haluaisin käyttää osaamistani ja näkemystäni eduskunnassa.

http://www.samisaynevirta.fi/

 

SINIKKA TORKKOLA

Oikeudenmukainen ja turvallinen Eurooppa kaikille, ei harvoille

Eurooppa on kotimme. Euroopan unionin tehtävänä on varmistaa, että Eurooppa on oikeudenmukainen ja turvallinen koti kaikille täällä asuville. Europarlamenttivaaleissa päätetään, mihin suuntaan maanosaamme kehitetään.

EU on ollut ja on rauhan ja vakauden ylläpitäjä Euroopassa.  EU on näyttänyt esimerkkiä, miten kansainvälisellä yhteistyöllä voidaan edistää rauhaa ilman sotilaallista liittoutumista. Sillä tiellä on hyvä jatkaa.

https://vasemmisto.fi/ehdokas/sinikkatorkkola/