Vaalit

Rauno Hekkala
Suvi Röntynen

Seuraavat vaalit ovat näillä näkymin kuntavaalit 2021. Vaalitauosta huolimatta emme lepää vaan teemme työtä paremman yhteiskunnan hyväksi. Kartoitamme tulevia ehdokkaita, keräämme nimiä vaalitoimikuntiin ja suoritamme jäsenhankintaa. 

Eduskunta- ja kuntavaalien lisäksi käydään useita muita vaaleja erilaisten osuuskuntien hallinnollisissa elimissä. Vasemmistoliiton Oulun kunnallisjärjestö osallistuu myös näihin vaaleihin keräämällä oman listan. Koulutamme myös tulevia ehdokkaita mahdollisuuksien ja tarpeiden mukaan.

Mikäli toiminta kiinnostaa, ota yhteyttä kunnallisjärjestön puheenjohtajaan Rauno Hekkalaan, tai varapuheenjohtajaan Suvi Röntyseen. Aina voi lähettää myös sähköpostia.