Aloite positiiviseen muutokseen!


Oulun kaupunki on vuosia harjoittanut säästöihin perustuvaa talouspolitiikkaa. Pahiten tämä politiikka on osunut kaupungin omaan tuottavaan työhön. En ole väheksymässä kumppanuuteen perustuvaa yksityistä tuotantoa. Päinvastoin, olen hakemassa tasa-arvoista ja oikeudenmukaista kohtelua.


Joulukuussa 2013 kirjoitin Oulun teknisen liikelaitoksen johtokunnalle kirjeen, jossa osoitin kaupungin oman sähköasentajan palkasta ja sivukuluista aiheutuneiden kustannusten työnantajalle olevan ≤ 23,50 € / tunti. Saman työn ostaminen ulkopuoliselta maksoi 50 € / tunti. 


Johtokunta vastasi kirjeeseeni, että laskelmani on oikein. Kaupungin rekrytointikielto ja Oulun kaupungin omistajapoliittiset linjaukset pakottavat liikelaitoksen tilaamaan työt yksityiseltä sektorilta. 


Teknisellä liikelaitoksella oli kyseisenä aikana 1–2 sähköalan työntekijän vaje. Kahden asentajan rekrytointi ei olisi aiheuttanut muutostarvetta muuhun kaupungin organisaatioon eikä toimitiloihin. Kahden asentajan palkkaaminen olisi aiheuttanut palkkakuluja 900 € viikossa. Kun sama työpanos jouduttiin ostamaan ulkoa, kustannukset olivat 2300 € viikossa.


Olen käyttänyt esimerkkinä sähkötöitä, josta kävin dokumentoitua keskustelua kaupungin edustajien kanssa vuonna 2013. Sama asia koskee muutakin Oulun kaupungin tuottavan työn tekoa. Viimeisin esimerkki Oulun ideologian toteuttamisesta koettiin, kun konsernihallinnon vaatimuksesta valtuusto päätti ulkoistaa ateria-ja puhtauspalvelut sekä Oulun Digin tuottavat osat. Ulkoistus aiheuttaa epävarmaa tulevaisuutta yli 250 henkilölle ja heidän läheisilleen. Ulkoistusta valtuustossa vastustivat Vasemmistoliitto ja Sdp.


Oulun kaupungin ideologiaan kuuluu, ettei ulkoistuksien vaikutuksia seurata eikä tutkita. Nyt konsernijohto ajaa muutosta, jolla Teklin ja Digin taseet ja tuloslaskelmat järjestellään siten, että vertailu edellisiin vuosiin vaikeutuu.


Esitän, että Oulun kaupungin henkilöstöpolitiikka muutetaan myönteiseksi tuottavaa työtä tekevää henkilöstöä kohtaan. Rekrytointikielto poistetaan ja omistajapoliittinen linjaus muutetaan. Uudessa linjauksessa lähdetään siitä tosiasiasta, että työnantajan tärkein voimavara on hyvinvoiva henkilöstö. Tämä tosiasia koskee myös Oulun kaupunkia, joka on Oulun suurin työnantaja.


Oulun kaupungin ulkoistamispolitiikka ei ole tuonut helpotusta kaupungin talouteen, joten nyt on aika toteuttaa omaan työhön positiivisesti suhtautuvaa politiikkaa.


Jorma Hanhela
eläkeläinen sähkäri, työyhteisöneuvoja