Kaupunginhallituksen kokous 13.9.2021

Kaupunginhallituksen kokouksessa kuultiin info Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelmasta (SUMP). Keskustelussa tuli ilmi erimielisyyksiä toteuttamisen osalta, joten päätösesitys päätettiin pöydätä 18.10. saakka, jolloin on uusintakäsittely. Muutosesitykset pyydetään 1.10. mennessä. Kaupunkipyörät aiotaan ottaa käyttöön keväällä 2022, hankinnasta on tulossa info. Vielä ei tehdä hankintoja.

Vanhusneuvoston jäsenten hankinnasta pyydettiin korjaamaan esityslistaan, että varapuheenjohtajaa ei nimetä kh:n toimesta vaan neuvoston keskuudessa. Kh nimeää jäsenet ja puheenjohtajan.

Käytiin laajaa ja monipolvista keskustelua siitä, mistä vuoden 2022 talousarvion hallintokuntien ulkoisista menoista saadaan karsittua 18 milj. euroa. Erimielisyyttä oli siitä, saadaanko edellä mainittu summa 0,5 % veronkorotuksella vaiko karsimalla hyvinvointipalveluiden sekä sivistyksen ja kulttuurin menoista.

Konsernipäällikön paikan hakijatiedot saadaan kaupunginhallituksen tietoon 4.10. Haastattelut pidetään 11.-15.10. välisenä aikana.