Kulttuuria ja kansainvälisyyttä kaikille

Meidän mielestämme Oulussa kulttuuri kuuluu kaikille. Haluamme parantaa kaupunkilaisten hyvinvointia monipuolisilla ja helposti saavutettavilla kulttuuripalveluilla. Uskomme, että kestävä kuntatalous syntyy hyvinvoinnin ja toiminnan kehittämisen kautta. Oulun Vasemmistoliiton kulttuuriin liittyviä vaaliohjelmateemoja pohtii kanssamme neljä vasemmiston kuntavaaliehdokasta – kaikki oman alansa ammattilaisia. 


Vasemmistoliiton tavoitteena on lisätä tiloja kulttuuri- ja taidetoimintaan. Haluamme, että kulttuurilaitosten tilapäätökset tehdään toimijalähtöisesti ja asiakkaat huomioiden. Esimerkiksi Pikisaaresta vapautuvia tiloja tulisi ehdokkaidemme mielestä kehittää entistä aktiivisemmin ja avata saavutettavaksi sekä taiteilijoille että kaupungin asukkaille matalan kynnyksen osallistumispaikkoina. Petri Henell, 41, produktio-osaaminen luoville aloille -koulutusohjelman opiskelija, toteaakin, että ”Pikisaaren tiloja tulisi saada käyttää kulttuuri- ja taidetoimintaan. Eri tiloissa voitaisiin järjestää esimerkiksi matalan kynnyksen kursseja ja tapahtumia kaupungin asukkaille. Etäisyys keskustasta Pikisaareen on todella lyhyt, ja juuri siksi se on mainio kohde ottaen huomioon myös kulttuuripääkaupunkihankkeen.” 


Puolueemme vaaliohjelmaan onkin kirjattu ylös, että Vasemmistoliitto sitoutuu tulevalla valtuustokaudella edistämään Oulun kulttuuripääkaupunkihanketta. Paavo J. Heinonen, 42, kulttuurilehti Kaltion päätoimittaja ja Oulun Taiteiden Yön taiteellinen johtaja muistuttaa, että kulttuuripääkaupungin valinta tehdään jo ennen vaaleja. Hän toteaa kuitenkin, että Vasemmistoliitto sitoutuu edistämään Oulu2026-hankkeen tavoitteita, joihin pääsee tutustumaan hankkeen nettisivulla: “Oulun matkalla mukana on 32 pohjoisen Suomen kuntaa. Yhteistyöllä haluamme tuoda pohjoiseen lisää kulttuuria ja hyvinvointia, luoda uusia työpaikkoja ja kehittää pohjoista aluettamme.” Paavo avaa teemoja lisää ja kertoo, että tavoitteena on myös pohjoispohjalaisen identiteetin vahvistamista alueen historiaa ja kulttuuria paremmin esille tuomalla ja yhteisöllisyyden lisääminen kaikenlaisen kulttuuritoimeliaisuuden kautta. Oululaisille halutaan antaa lisää työkaluja oman elinympäristön haltuunottoon eli siihen, että ihmiset voivat vaikuttaa paremmin sekä kokevat vaikuttavansa vahvemmin valitsemansa elämän ja asuinalueen viihtyvyyteen ja jokapäiväiseen toimintaan. 


Oulun Vasemmistoliiton tavoitteena on tulevalla valtuustokaudella osallistua aktiivisesti Luupin tilaratkaisuja ja tulevaisuuden kehittämistä koskeviin päätöksiin. Pohjois-Pohjanmaan museon perusnäyttelyn remontointi ja uudistaminen, Tietomaan kehittäminen ja Oulun taidemuseon toiminnan korkean tason ylläpitäminen ovat myös tärkeitä kulttuuriin liittyviä tavoitteitamme. Konkreettinen tavoitteemme on yrittää lisätä taiteen “prosenttiperiaatetta” sekä yksityisten rakennuttajien hankkeisiin että hyvinvointibudjettiin. Prosenttiperiaate on periaatteellinen päätös käyttää osa rakennushankkeen määrärahasta taiteeseen ja periaate toteutuu useimmiten kunnan kaavoitus- tai rahoituspäätöksenä. Se voidaan esimerkiksi asettaa tontinluovutuksen ehdoksi. Prosenttiperiaate soveltuu niin uudisrakentamiseen, peruskorjauksiin ja täydennysrakentamiseen kuin infrarakentamiseen. (lähde: https://www.julkinentaide.fi/julkisen-taiteen-sanasto)


Taija Jyrkäs, 33-vuotias taide- ja kulttuurituottaja pohtii prosenttiperiaatetta myös omien vaaliteemojensa kautta. Jyrkäksen mielestä Museo- ja tiedekeskus Luuppi voisi resursoida julkisen taiteen taideasiantuntijaan, joka koostetusti, yli konsernirajojen, koordinoisi julkiseen tilaan taidehankkeita. Rahoitusta pilotointiin voitaisiin Taijan mukaan hakea ensin valtiolta, Opetus- ja Kulttuuriministeriöstä, ja sitten juurruttaa varat kaupungin omaan budjettiin tulevaisuudessa.


Haluamme ottaa päätöksenteossa huomioon myös Oulun eri alueet. Kehitämme palveluita ja tuemme kulttuurintekijöitä eri puolilla kaupunkia, unohtamatta alueemme kotiseutumuseotoiminnan tukemista. Kaarina Kailo, 69, dosentti, tietokirjailija ja kulttuurielämän monitaitaja, muistuttaakin, että myös Yli-Iin kaupunginosassa olevan Kierikkikeskuksen toiminnan kehittämistä tulee jatkaa ja vierailijoiden bussiyhteyksiä kohteeseen helpottaa. Kaarina toteaa, että kyseessä on valtakunnallisestikin harvainaisesta kivikauden museosta, jolla ei ole vertaistaan. Kailo ehdottaa, että Kierikkiin tulee järjestää entistä enemmän näyttelyitä sekä kansainvälistä ohjelmaa, leirejä ja tapahtumia lisäten näin alueen vetovoimaa. Paavo J. Heinonen ja Kaarina Kailo nostavat molemmat keskusteluun myös Oulunsalon Varjakan alueen kehittämisen. Keskustelumme lopuksi Kailo huomauttaa myös, että kaikkia uuden Oulun museoita tulee kohdella tasapuolisesti: kaikkien kohteiden sisäänpääsymaksujen tai ilmaisen sisäänpääsyn on oltava tasavertaisesti samanlaisia.


Oulun Vasemmistoliitto haluaa kulttuuriin liittyvien vaaliteemojensa kautta siis edistää ja ylläpitää Oulun kulttuurihistoriaa ja tuoda sitä vahvemmin näkyväksi kaupunkikuvaan esimerkiksi erilaisten laattojen ja infotaulujen avulla. Ainolan museossa esitellään vahvasti Pohjois-Pohjanmaan tervahistoriaa, joka linkittyy myös merenkäynnin historian ja muun merellisen kulttuurin tietoisuuden vahvistamiseen. Paavo J. Heinosen mukaan Oulun kansainvälisyyden korostaminen on tärkeää. Oulussa on ollut 1600-luvulta lähtien varsin monikulttuurista kaupankäyntiä, ja Paavo muistuttaa Oulun olleen 1700-luvulla Ruotsin valtakunnan toiseksi tärkein vientisatama. 


Oman kulttuurihistorian tuntemisen edistäminen on tärkeää, mutta Oulussa Vasemmistoliitto katsoo vahvasti myös tulevaisuuteen. Haluamme ylläpitää ja edistää Oulun kansainvälistä jatkumoa myös tässä ajassa. Varmistamme omalta osaltamme sen, että Oulu on kansainvälinen kaupunki, jossa myös maahanmuuttajat ja eri vähemmistöryhmät, kuten saamelaiset ja romanit, kokevat olonsa turvalliseksi ja tervetulleeksi. Luomme tapahtumia ja kohtaamisia, joissa ihmiset voivat olla kanssakäymisessä keskenään rennolla meiningillä. Kehitämme kotoutumispalveluita ja varmistamme, että myös maahanmuuttajataustaiset henkilöt pääsevät matalalla kynnyksellä osallistavan kaupunginosakulttuurin piiriin. 


Mielestämme Oulu on hyvä kaupunki asua ja elää. Oulussa on urbaania sykettä ja väljää luontoa. Oulu on kansainvälinen pohjoisen Suomen pääkaupunki. Näitä kaikkia Oulun on oltava jatkossakin, ja uskomme, että kulttuurin liittyvien vaaliteemojemme avulla olemme omalta osaltamme varmistamassa sitä, että myös tulevaisuudessa Oulu kuuluu kaikille, ei harvoille.