Laajennetaan matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita

Julkaistu kirjoittajan blogissa

Kun henkiset voimavarat ja jaksaminen on lopussa tai muuten kaipaa apua mielenterveytensä kanssa, niin apua on saatava nopeasti ja vaivattomasti. Valitettavasti mielenterveyspalveluiden käyttöön liittyy edelleen stigmaa, joka voi aiheuttaa sen, että tilanne pääsee pitkittymään ja pahenemaan jo ennen kuin apua lähdetään hakemaan. Oulussakin nähdyt yli kahden kuukauden jonot kiirettömäksi katsottuun hoitoon ovat aivan liian pitkät, erityisesti kun huomioidaan, että hoitoon hakeutumisessa on voinut olla jo viivettä. Tämän vuoksi Oulussa olisikin selvitettävä matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden laajentamista.

Oulusta toki löytyy jo matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita kuten alaikäisille suunnattu Tuiran psykososiaalisen tuen Walk-In tai Oulun seudun mielenterveys ry Mielen kriisikeskus, mutta nämä ovat tarkoitettu nimenomaan kriisitilanteissa oleville, eivätkä näin suoraan kohdistu kiireettömiksi katsottuihin tapauksiin.

Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut eivät tietenkään korvaa muita hoidon muotoja, vaan olisivat ennaltaehkäisevää tai tilanteen pahentumista estävää toimintaa, jonka sisältönä voisi olla nopeasti saatava muutamia tapaamiskertoja sisältävä keskusteluapu, joista ohjattaisiin tarvittaessa jatkohoitoon. Kuten muutkin ennaltaehkäisevät palvelut, myös tämä sekä parantaisi kuntalaisten hyvinvointia että vähentäisi ongelmien pahentumista ja tästä seuraavaa kalliimpien palveluiden tarvetta.

Oskar Olaussen
kuntavaaliehdokas (vas.)