Merkittävä askel tasa-arvoisen koulutuksen lisäämiseksi


Vuonna 2017 Pelastakaa Lapset ry. käynnisti hankkeen maksuttoman toisen asteen koulutuksen puolesta. Asiasta laadittiin myöhemmin kansalaisaloite, joka keräsi yli 53 000 allekirjoitusta. Valitettavasti edellinen eduskunta hylkäsi kansalaisaloitteen.


Viime joulukuussa eduskunta päätti toisin. Toisen asteen opinnot muuttuvat maksuttomiksi elokuusta 2021 lähtien, ja samalla oppivelvollisuusikä nousee 18 vuoteen. Uudistuksen tavoite on, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen tutkinnon. Käytännössä tämä tarkoittaa joko lukion tai ammattikoulun suorittamista.


Toisen asteen koulutuksen ulkopuolelle on jäänyt 2000-luvulla vuosittain noin 15 prosenttia ikäluokasta. Osa näistä nuorista ei hakeudu jatkokoulutukseen ollenkaan tai jos aloittaa sen, niin huomattava osa keskeyttää sen jo alkuvaiheessa.  Opintojen keskeyttämisen taustalla ovat usein henkilökohtaiset ja taloudelliset syyt.  Oppimateriaalimenot voivat nousta 2 000–3 000 euroon.  Keskeyttäneistä pienituloisten perheiden nuorten osuus on huomattavan suuri.


Vain peruskoulun suorittaneiden työllisyysaste on tällä hetkellä noin 45 prosenttia. Toisen asteen suorittamisen myötä työllisyysaste nousee yli 70 prosenttiin.


Vaikka uudistuksen tavoite on koulutuksen tasa-arvon lisääminen, niin toisen asteen maksuttomuus ei poista kaikkia ongelmia. Lisäksi käynnistetään laaja opinto-ohjauksen kehittämisohjelma ja lisätään opiskelija- ja oppilashuollon rahoitusta. Tarvitaan myös erilaisia täsmätoimia. Esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmäkokoja tulee pienentää sekä kasvatukseen ja koulutukseen annettavaa rahoitusta tulee kasvattaa, jotta asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa.


Aluksi uudistuksen kustannukset kylläkin heikentävät julkista taloutta, mutta pitkällä aikavälillä saadut hyödyt ylittävät kustannukset.