Mielenterveyspalvelut myllerryksessä


Oululaisten mielenterveyspalvelut ovat kovassa muutoksessa. Tätä ei selitä yksin toivottavasti pian koittava sote-uudistus, jossa on muun muassa tarkoitus kaataa raja-aitoja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Sote-uudistus voi näin ollen tuoda mukanaan hyvää mt-palveluihin ihmisten pompottelun hoitotaholta toiselle vähentyessä.


Valitettavasti resurssit kaupungilla ovat nyt vähäiset, koska jonotusajat erikoistason avohoitoon venyvät aikuispuolella kohtuuttomalla tavalla jopa puoleen vuoteen. Tämä on aivan liian pitkä aika esimerkiksi itsetuhoisia ajatuksia hautovalle ihmiselle.


Toimintaa ollaan uudistamassa niin, että mielenterveysosaamista vietäisiin entistä enemmän hyvinvointikeskustasolle. Tämä on periaatteessa kannatettava ajatus, kunhan huolehditaan siitä, että koulutettuja sote-ammattilaisia on siellä tarpeeksi.


Erityistä resurssiongelmia Oulussa on lasten- ja nuorten puolella, jossa ylikuormitus ja jonotus on arkipäivää niin avo- kuin osastohoidon puolella. Mutta riittääkö henkilökuntaa tulevaisuudessa? Varsinkin psykiatripula on rankka fakta, vaikka kaupungissa on lääketieteellinen tiedekunta.


Mutta mitä olisi tehtävä? Tarvitaan enemmän matalan kynnyksen palveluita, joista saadaan apua ja tukea elämän eri vaikeuksissa. Erinomaisena esimerkkinä tästä on Byströmin Ohjaamo, jossa on monialaista osaamista. Lisäksi esimerkiksi kouluile voitaisiin tuoda psykiatristen hoitajien osaamista oireilevien lasten ja nuorten tilannetta helpottamaan. Eikä tässäkään vielä kaikki, koska olennaisinta on hoitoon odottavien jonotusaikojen lyhennys.


Kirjoittajat ovat oululaisia Vasemmistoliiton kuntavaaliehdokkaita, jotka työskentelevät sairaanhoitajina OYS:n aikuispsykiatrialla.