Nämä ovat arvovalintoja aina

Julkaistu Kalevassa 22.4.2021

Kaleva uutisoi 16.4. Anna Kilposen kirjoittamassa jutussa (vain tilaajille) pienituloisille tarkoitetusta aamupalasta. Se herätti monenlaisia ajatuksia, joita haluan kertoa.

Yksityistämispäätökset ovat vaikuttaneet siihen esimerkiksi osaltaan. Jos poliittisesti arvolatautuneella päätöksellä edistetään tiettyjen palveluiden osalta työntekijöiden palkkatason heikkenemiseen, se on ollut poliittinen päätös.

Jos ennaltaehkäisevää työtä sotepuolella tekevien järjestöjen järjestöavustuksia leikataan, se on arvovalinta, joka on lähtöisin poliittisesta päätöksenteosta.

Jos lapsiperheissä halutaan rajoittaa päivähoito-oikeutta tietyiltä lapsiperheiltä tai muita lapsiin kohdistuvia palveluita karsia ellei jopa leikata, se on päätetty päättäjien osalta.

Jos leipäjonoissa asioiviin tai kodittomiin suhtaudutaan päättäjien tasolta halveksivasti, silloin voi jokainen tällaisia lausuntoja ja ajatuksiaan tarkastella, miten sellaiset mahdollisesti vaikuttavat.

Jos mielenterveyspuolen asiakkaat eivät saa riittävän ajoissa tarvittavaa hoitoa, toivoisin mahdollisimman monen tietävän, mitä tästä seuraa. Selvästikään kaikki eivät tätä tahdo tietää.

Jos Oulun kaupunki laiminlyö omaa työllistämistoimintaa ja haluaa osaltaan olla katkaisematta työttömyyskierrettä, se on valinta, jonka poliittiset päättäjät ovat hyväksyneet.

Jos omistaa Porschen, ei välttämättä tarvitse polkupyörää tai koe tarvetta joukkoliikenteeseen, vaikka molemmilla tavoilla yhtä lailla Oulussa on hyviä mahdollisuuksia liikkua paikasta A paikkaan B.

Jos näihin ja moneen muuhun asiaan ei haluta tarkastella vaikutuksia, syntymäkaupunkini näyttää minulle surullisia kasvoja ja laiminlyö sen, mitä sivistyskaupungilta odottaisi.

Asioihin voi vaikuttaa, kun on tahtoa. Nämä ovat arvovalintoja aina.

Harri Holtinkoski
kuntavaaliehdokas (vas.)
Oulu