Meillä on yksinkertainen ohjenuora kuntapolitiikkaan: oikeus hyvään elämään kuuluu kaikille


Kunnissa tehdään ihmisten hyvinvoinnin näkökulmasta kaikkein tärkeimmät päätökset. Kesäkuussa valittavat kuntapäättäjät ratkaisevat, miten lasten varhaiskasvatus ja koulu on järjestetty. Kunnissa päätetään myös, miltä kuntalaisten viimeiset vuodet vanhainkodissa näyttävät tai missä kunnossa oma kotitiemme on.


Vasemmistoliiton resepti kuntapolitiikkaan on selvä: hyvä elämä kuuluu kaikille ja elämänlaatu ei saa olla kiinni varallisuudesta tai perhetaustasta. Kunnat ovat olemassa, jotta jokaisen asukkaan hyvinvoinnista voidaan pitää huolta.


Suomessa oma lähikoulu lukeutuu maailman parhaimpien joukkoon ja näin tulee olla myös jatkossa. Meidän on onnistuttava myös varmistamaan, että koulupolun alku, eli varhaiskasvatus olisi jatkossa vielä nykyistäkin toimivampi. Varhaiskasvatuspaikan on löydyttävä läheltä ja ryhmäkokojen on oltava kohtuullisia.


Terveyspalveluissa suomalaiset alkavat olla valitettavasti kahden kerroksen väkeä. Tämä on kehitys, joka ei saa jatkua. Meidän on yksinkertaisesti onnistuttava parantamaan julkisen terveydenhuoltomme tasoa. Meidän lähtökohtamme on, että lääkäriin on päästävä kaikissa tilanteissa korkeintaan viikossa ja hoidon on oltava laadukasta.


Kaksi vuotta hallituksessa antaa vahvat näytöt vasemmistoliiton kyvystä luoda hyvää elämää kaikille

Vasemmistoliitto rakentaa tällä hetkellä parempaa maailmaa hallitusvastuussa. Nyt hallituskauden puolivälissä on jo hyvä hetki katsoa, miten olemme onnistuneet ihmisten elämää parantamaan.


Meidän lähtökohtamme on, että jokaisen lapsen ja nuoren on saatava opiskella täyden potentiaalinsa mukaan riippumatta varallisuudesta tai siitä, kuinka paljon perheellä on voimavaroja tukea opintoja. Siksi on tärkeää, että olemme hallitusvastuussa vihdoin onnistuneet pitkäaikaisessa tavoitteessamme ja tehneet toisesta asteesta kokonaan maksuttoman. Lukion tai ammatillisen koulutuksen materiaalit ovat rasittaneet tähän asti monen perheen taloutta satojen tai jopa tuhansien eurojen verran. Tästä syksystä lähtien tämä on ikäluokka kerrallaan historiaa!


Yhdenvertainen koulutus kuuluu kaikille. Tämä on periaate, josta ei ole syytä eikä varaa joustaa. Palautimme heti hallituskautemme aluksi jokaisen lapsen oikeuden kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen ja pienensimme varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja. Tämän lisäksi vahvistamme lasten ja nuorten ohjausta, sekä tukea peruskoulusta aina toiselle asteelle asti, kun muun muassa koulupsykologeille ja -kuraattoreille luodaan viimein sitova mitoitus. Hyvinvoivassa yhteiskunnassa jokainen saa koulutielle tarvitsemansa tuen.


Käynnistimme hallituksessa myös ensitöiksemme mittavat satojen miljoonien panostukset koulutuksen laatuun ja tasa-arvoon, joiden turvin muun muassa ammatillisen koulutukseen saadaan lisää paljon kaivattua lähiopetusta ja maailmankuulusta peruskoulustamme tehdään entistäkin parempi.


Suomen tulevaisuus on hyvinvoivissa ihmisissä sekä osaamisessa ja vasemmistoliitto on tämän maan johtava hyvinvointi- ja koulutuspuolue.

Jussi Saramo
opetusministeri (vas.)