Oulu, ole hyvä!


Oulu on suuri pieni kaupunki. Oulu on Suomen mittakaavassa iso kaupunki, josta löytyy monipuolinen elinkeinoelämä ja palveluvalikoima. Samalla Oulussa on pienen kaupungin etuja, kuten verrattain edullinen asuminen, sujuva liikenne ja lyhyt matka luontoon.


Valitettavasti Oulun päätöksenteko muistuttaa joskus pikkukylän kuntapoliittisia nahinoita. Kaupungin kehityksen ja asukkaiden hyvinvoinnin kannalta isot asiat hukkuvat pienten yksityiskohtien alle ja iso kuva on välillä hukassa. Meidän poliittisten päättäjien on katsottava peiliin, sillä Oulu ansaitsee parempaa.


Me tarvitsemme enemmän itseluottamusta. Oulu on pohjoisen Suomen pääkaupunki. Oulu on yksi Suomen suurimmista kaupungeista ja elinvoimaisimmista seuduista. Tämä on tosiasia, mutta se ei ole itsestäänselvyys. Asiantilan ylläpitämiseksi ja kaupungin kehittämiseksi tarvitaan jatkuvaa työtä ja tekemistä.


Ratkaisevaa Oulun elinvoiman kannalta on se, miten kaupunki vetää ja pitää asukkaita. Veto- ja pitovoiman kannalta tärkeää on tietenkin työpaikkatilanne, mutta se ei yksin riitä. Ihminen ei elä pelkästä leivästä ja usein asuinpaikan valinnassa vaikuttavat muutkin asiat kuin työ. Oulun on oltava hyvä kaupunki kaikille asukkailleen.


Elinympäristön viihtyisyys, kaupunkiympäristön laatu sekä kulttuuri-, harrastus- ja vapaa-ajanpalveluiden tarjonta on olennaista. Joukkoliikenteen toimivuus ja edullinen asuminen ovat monille tärkeitä. Lähiluonto on suomalaisten sydämissä. Laadukkaat koulutus- ja sosiaali- ja terveyspalvelut ovat hyvän elämän rakennuspalikoita. Hyvä kaupunki pitää huolta heikoimmista.


Myös kaupungin hengellä on merkitystä. Oulu ei voi menestyä sulkeutuneena ja umpimielisenä, vaan avoimena ja kansainvälisenä kaupunkina. Jokaisen pitää voida tuntea itsensä tervetulleeksi Oulussa omana itsenään.


Kuntapolitiikassa puhutaan ymmärrettävästi paljon taloudesta. Lyhytnäköisten säästöjen metsästämisen sijaan on ymmärrettävä, että kaupungin terveen talouden pohja on asukkaissa. Asukkaiden hyvinvointi ja työllisyys ratkaisevat lopulta myös kaupungin taloustilanteen. Kestävää ja pitkäjänteistä talouspolitiikkaa on panostaa ihmisiin ja elinvoimaan.


Mikään kaupunki ei voi sivuuttaa aikamme suurinta haastetta, eli ilmastonmuutosta ja ekologista kriisiä. Isoilla kaupungeilla, myös Oululla, on erityinen vastuu kestävyyskriisin ratkaisemisessa ja ympäristön huomioimisessa kaikessa päätöksenteossa.


Totuttujen tapojen ja talouden logiikan muuttaminen ei ole aina helppoa, mutta muutos avaa myös paikallisia mahdollisuuksia. Sen sijaan, että ajamme saudiarabialaisella öljyllä, voimme huristella paikallisella biokaasulla. Sen sijaan, että käytämme rahamme kiinalaiseen krääsään, voimme hyödyntää oululaisia palveluita. Sen sijaan, että vain kaadamme metsämme, voimme kehittää retkeilyä ja matkailua.


Oulu ei voi olla perässähiihtäjä, vaan meidän on oltava edelläkävijä.