Oulu on meille kaikille – pidetään meistä kaikista ja Oulusta oikein hyvää huolta, yhdessä


Olen ylpeä juuristani ja yhteisöstä, johon tunnen kuuluvani erittäin voimakkaasti. Olen erittäin kiitollinen teille kaikille äänestäjilleni siitä, että yli kolmenkymmenen vuoden ajan olen saanut olla vaikuttamassa politiikan ja vapaaehtoistyön kautta meidän kuntalaisten arkeen. Motivaationi yhteiskunnallisten asioiden hoitamiseen on vahva ja uskon yhteistyön voimaan saavutusten tavoittamisessa. Minulle tärkeää on alueellisen tasa-arvon vahvistaminen: terveydenhuoltoa, oppimahdollisuutta, julkista liikennettä sekä yhteistyöhenkeä on jatkuvasti kehitettävä koko Oulun alueella.


Koulu, työ, sosiaalinen elämä ja toiminta paikallisyhteisössä nostavat alueen yhteistyöhenkeä, alueellista tasa-arvoa ja elinvoimaisuutta edistäviä elementtejä. Oulu on laaja kunta ja meillä on alueella esimerkiksi monia pieniä kyläkouluja joiden olemassaolon puolesta on kamppailtava.


Juuri tällä hetkellä rakennetaan Oulussa Salonpään koulua, hyvä esimerkki pienestä kyläkoulusta, joka yhteistyöllä saatiin pidettyä kylällä. Juuri “salonpäänkoulut” ovat yhteistyön aikaansaannosta ja erinomainen esimerkki, mitä yhteisellä päämäärällä saadaan aikaiseksi.


Alueellinen yhteishenki on voimavara, jonka ylläpitämiseen ja kehittämiseen meillä asukkailla on mahdollisuus. Ollaan ylpeästi oululaisia, asuinpaikasta riippumatta.


Meidän oululaisten liikkuvuus laajemmasti omassa kunnassamme on turvattava hyvällä julkisella liikenteellä. Investointi julkiseen liikenteeseen on tunnetusti yksi kustannustehokkaimmista ilmastotoimenpiteistä. Julkisella liikenteellä saadaan vähennettyä yksityistä autoilua, kun vain mahdollistetaan saavutettavuus ja kohtuulliset kulkukustannukset.


Jotta mahdollisimman monet ihmiset voisivat matkustaa julkisella liikennevälineellä, on luotava mahdollisuus siihen, että uudet asuinalueet, kaupat ja työpaikat ovat saavutettavissa julkisella liikenteellä. Meidän oululaisten onnikat on pidettävä liikkeellä koko Oulun alueella.


Jokainen meistä voi vaikuttaa tulevaan ja jokaisen ääni on tärkeä. Oulu tarvitsee meitä jokaista ja yhdessä teemme Oulusta vielä paremman paikan elää ja asua. Pidetään yhdessä Oulun me-henki vahvana: Oulu on kaikille – ei harvoille.