Oululaiset onnikkaan!


Koronavuosi on verottanut joukkoliikenteen käyttöä ja lisännyt yksityisautoilua kaupungissamme. Millaisia liikenneruuhkia syntyykään, kun meidän on jälleen palattava työpaikalle tai lähiopintoihin?


Oulun kaupungin ympäristöohjelma 2026 painottaa kestäviä liikkumismuotoja: joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä. Liikkumalla kestävällä tavalla voimme edistää hyvinvointia ja ympäristömme viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä tukea kaupunkimme hiilineutraaliuspyrkimyksiä.


Koronatilanteen helpottuessa on saatava matkustajat palaamaan onnikoihin. Oulun seudun jl-strategian 2030 toimenpiteitä on toteutettava voimallisesti sen tavoitteiden (mm. matkamäärien tuplaaminen, helppokäyttöisyys, vähäpäästöisyys) saavuttamiseksi. Jl-jaostossa olen painottanut nykyaikaisen tiedottamisen ja markkinoinnin tärkeyttä.


Luvattiin lisäresurssia, mutta missä viipyy tehokas markkinointi, kuten uusia käyttäjiä houkuttavat tempaukset ja kampanjat sekä kepeä some-viestintä Helsingin ja Tampereen malliin? Oulun seutu ansaitsee oman Onnikka-sivun!


Toimiva joukkoliikenne on tärkeä edellytys kaupunkimme kestävälle kehitykselle. Pienituloiselle auto on liian iso investointi, sähköauton ostaminen mahdotonta. Kannatan lippuhintojen alentamista, jotta useampi innostuisi vaihtamaan auton onnikkaan. Näin turvattaisiin mahdollisimman tasa-arvoinen joukkoliikenne meille Oulun asukkaille. Kalliiksi tulee yksityisautoilun tukeminenkin, kun pysäköintitiloja ja liikenneväyliä on laajennettava jatkuvasti.