RATKAISUJA TYÖN JA TYÖNHAKIJAN KOHTAAMISEEN


Työttömyys ja etenkin pitkittynyt työttömyys ajaa ihmisiä taloudellisiin ongelmiin. Rahahuolien lisäksi pitkittynyt työttömyys lisää terveysongelmia, kuten tutkimuksissa (Kerätär) on todettu. Kunnissa pitää ehkäistä pitkäaikaistyöttömyyttä. Kuntien työllisyyskokeiluissa pitäisi nyt aktiivisesti selvittää työnhakijoiden työ- ja toimintakykyä, se on työnhakijan ja kunnan etu.


Yksi menetelmä on työssä suoriutumisen arviointi. Monesti pitkään työttömänä ollut työnhakija ei itsekään tiedä todellista työkykyään, sillä monet sairaudet kuten astma, diabetes ja verenpainetauti, hiipivät huomaamatta. Kun sairaudet todetaan ja niihin saa oikean hoidon, työkyky voi palautua.


Toinen syy pitkittyneeseen työttömyyteen voi olla vanhentunut koulutus. Tarjolla on paljon erilaisia mahdollisuuksia suorittaa tutkintoja myös aikuisiällä, esimerkiksi opiskelu työttömyysturvalla, monimuoto-opintoina tai tutkinnon osina. Oppisopimus mahdollistaa opiskelun työnteon lomassa. Vaikka opinnoista olisi pitkäkin aika, kannattaa silti kokeilla.


Kun työkyky ja osaaminen ovat kunnossa, työllistyminen helpottuu. Jos ei löydy oman alan työpaikkaa, niin muillekin aloille kannattaa hakeutua. Nimittäin työstä, osa-aikaisestakin, on helpompi päästä oman alan työhön kuin pitkäaikaistyöttömyydestä.


Yksi ratkaisu on työosuuskunta, Oulusta puuttuu sellainen, jonka kautta osatyökykyiset tai pitkäaikaistyöttömät voisivat myydä työpanostaan. Perustettaisiinko se yhdessä?


Anne Huotari, ehdokas
sosionomi ylempi AMK, työllisyyspalveluiden kehittäjä