Saako valtuusto selvitykset Raksilakampuksesta?

Julkaistu Kalevassa 22.4.2021

Valtuuston esityslistalla on asiakohtana selvitys Oulun yliopiston
sijoittumisesta Raksilan alueelle. Valtuusto päätti 9.11.2020, että
sille tuodaan useita selvityksiä valtuuston kokoukseen 26.4.2021.
Selvityksiä haluttiin hankkeen kokonaisvaikutuksista
yhdyskuntarakenteeseen, opiskelija-asumiseen, liikennejärjestelmiin ja
arvio muutostarpeiden kustannuksista. Lisäksi haluttiin arvioita
kaavoituskustannuksista ja niistä kustannuksista, joita aiheutuu
Raksilan ja Linnanmaan alueiden kaavojen toteutuksen pysähtymisestä.
Valtuusto oli vailla myös arviota vaikutuksista, joita yliopiston
siirtyminen Linnanmaalta aiheuttaa alueen ICT-yritysten ja muiden
yritysten toimintaan.

Valtuuston esityslistalla todetaan kuitenkin vain seuraavasti:
Suunnittelun aikana on kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa
laadittu vaikutusten arviointikehikko, jonka avulla hankkeen
ennakollisia vaikutuksia pyritään selvittämään. Vaikutuksia on
arvioitu suunnittelun vaiheesta johtuen pääasiassa yhdyskunta- ja
ympäristöpalvelun toimesta eikä ulkopuolisia arviointeja ole vielä
käytetty. Suunnitteluvarausselvityksen ja maankäytöllisten
vaihtoehtojen pohjalta voidaan esittää vasta alustavia vaikutuksia,
eikä kaikkia vaikutuksia voida ennakoida samalla tarkkuudella.

Kun vaadittuja arvioita ei nyt ole esittää valtuustolle, ei
suunnitteluakaan voi jatkaa, vaan selvitysten valmistelua tulee jatkaa
seuraavaan kokoukseen. Valtuutetuille järjestetty seminaari ei korvaa
valtuuston selkeää päätöstä.

Mikko Viitanen
valtuustoryhmän varapuheenjohtaja (vas.)