Satsataan Linnanmaan ison kampuksen ja ympäristön kehittämiseen.

Yliopiston Raksilan yksikköä selvitellään. Samalla ei ole varaa laiminlyödä ja viivytellä Linnanmaan kampuksen eikä sen ainutlaatuisen toiminta- ja asuinympäristön kehittämistä. Ammattikorkeakoulun myötä kasvanut 20 000 opiskelijan kampus on korvaamaton Oululle, Pohjoiselle ja koko Suomelle, samoin siihen kytkeytyvät kasvavat ja monipuolistuvat 15 000 työpaikan tutkimus-, innovaatio- ja yritysympäristöt sekä yli 100 000 asukkaan lähialue.

Yliopiston ansiosta syntynyttä Oulu-ilmiötä arvostetaan maailmalla. Vierailijoita on riittänyt. Ouluun perustettu  Euroopan ensimmäinen teknologiakylä on katkeamatta laajentunut kampusalueella.  Näköaloja tulevaisuuteen riittää.

Kampuksen ja teknologiakylän suuralueen asutuksen kehitys on myös näyttö elinvoimakehityksestä. 1970-90-luvun alkuun tarjottiin yliopistoväelle tontteja Iskon Syynimaan sekä  Pyykös- ja Kuivasjärvien alueilta. Kaavoitusta on pitkään laajennettu koko suuralueelle, jopa niin että kouluolot ovat välillä kehittyneet liian hitaasti.

Kampusalueen kasvulle tarjoavat uutta kehityssuuntaa 2017 toteutettu kansainvälinen ”Europan 14” arkkitehtuurikilpailu ja vuoden 2019 runkokaava uusille yrityksille ja 6 000-12 000 asukaalle. Ammattikorkeakoulun siirtopäätöstä seurasi 2019 pyöräilybaanan ja 2020 nelikaistaisen Alakyläntien rakentamiset Linnamaalle.

Kaupunki on pitkään nähnyt ainutlaatuisen, innovatiivisen ja luovan kampuksen ”Oulu Campus Linnanmaan” kehittämisen ja markkinoinnin ”strategisesti tärkeäksi”. Perustan sille luo monitieteinen ”Euroopan suurin sisäkampus” (ks. Talousarvio 2020).

Yliopisto ei luovu tarvitsemastaan nykyisestä kampuksesta. On välttämätöntä jatkaa uuden kaavarungon toteutusta ja koko suuralueen monipuolista kehittämistä. Tärkeä ympäristön kehittämiskohde vuosien odotusten jälkeen on järvien kunnostaminen  ympärivuotiseen virkistyskäyttöön.

Yhteisaloitteessa allekirjoittanut ja  valtuutetut Viitanen, Parkkinen Himanen, Halonen, Murtoniemi ym. olemme 25.1. esittäneet, että ainutkertaisen kampuksen ja sen lähialueiden, konkreettinen suunnittelu ja kehittäminen ei saa jäädä sivurooliin Raksila-projektin rinnalla.

Olisiko, kuten olemme esittäneet, että kasvaneen kampuksen, innovaatio-, yrityskeskittymän ja asumisen elinvoima-alueen parempi suuraluenimi olisi Järvi-Oulu. Näin meillä olisi vetovoimaiset Oulun yliopisto ja ammattikorkeakoulu Järvi-Oulun Linnanmaalla.

Kalervo Ukkola (vas.)

yhteisaloitteen tekijöiden psta.

Linkki Kalevaan (tilaajille) https://www.kaleva.fi/satsataan-linnanmaan-ison-kampuksen-ja-ympariston

Kalervo Ukkola