TE-PALVELUIDEN SIIRTO KUNNILLE LISÄÄ VALTAA JA VASTUUTA


Kuntien turhin kustannus on pitkäaikaistyöttömyyden vuoksi maksettavat Kelan maksuosuudet, työttömyyssakot. Oulun kaupunki maksoi sakkoa neljässä vuodessa (1.5.2017-30.4.2021) 92,3 milj. euroa. Valmistelimme valtuuston epävirallisessa työryhmässä esityksiä virkamiehille prosessitarpeista ja sakkojen käyttämisestä työllistämiseen. Vuonna 2018 jo 0,5 milj. panoksella saatiin nettosäästöä 0,7 milj. e. Vuodelle 2019 esitettiin lisärahoitusta, mutta BusinessOulun työllisyyspalvelut ei pystynyt täysin hyödyntämään sitä. Tämän jälkeen tuli korona ja sakot kasvoivat miljoonilla euroilla.


1.3.2021 alkoi Oulun seudullakin työllisyyden kuntakokeilu, jossa kaikki työmarkkinatukea saavat ja erityisryhmiä siirtyi TE-toimistoista kaupungin vastuulle. Siirto on paljastanut työnhakijoiden työllistymissuunnitelmien päivittämisessä isoja tarpeita. Asiakaslähtöisyyttä pitää lisätä, koska se parantaa vaikuttavuutta. Tämä nousi esille tuoreessa YAMK-opinnäytetyössäni Ratkaisuja kohtaanto-ongelmaan ja osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömyyden työllisyyden parantamiseen.


Hallitus päätti puoliväliriihessä, että TE-palvelut siirtyvät reilun parin vuoden kuluttua pysyvästi kuntien tehtäväksi. Tämän radikaalin esityksen teki Kuntaliitto jo joulukuussa. Valtiovarainministeriön mukaan kunnat vastaisivat osan työmarkkinatuen kustannuksista työttömyyden alusta alkaen. Tämä johtaisi siihen, että kaupungin Kela-sakot kasvavat, jos se ei hoida hyvin työllistämistä.


Oulun olisi viisasta nyt ottaa kaikki työllisyystoimijat, kokemusasiantuntijat ja kiinnostuneet uudet päättäjät valmistelemaan vaikuttavampia työllisyyspalveluja. Valtuustoon tarvitaan nyt työllisyysasioista kiinnostuneita valtuutettuja.