Valtuustoseminaari jäi puutteelliseksi

Julkaistu Kalevassa 17.5.2021


Valtuustolle järjestettiin yliopiston Raksilaan suunnittelemasta kampuksesta seminaari. Ympäristö- ja yhdyskuntapalvelut oli laatinut valtuuston vaatimia arvioita ja selvityksiä hankkeesta. Yliopisto, Arina ja Kesko esittelivät hankesuunnitelmaa. Ympäristö- ja yhdyskuntapalvelut totesi, ettei kaikkia vaikutuksia voi arvioida tässä vaiheessa, koska vaadittuja tietoja ei ole annettu.  Tästä syystä selvitys jäi puutteelliseksi. Erityisen kiistanalaisia olivat arviot vaikutuksista liikenteeseen ja pysäköintiin sekä yritysten toimintaan. Yliopiston antamilla pohjatiedoilla tehty selvitys väitti, ettei siirrosta aiheudu katu- ja kuntatekniikan kynnysinvestointeja. Raksilan muut vaihtoehdot jäivät käsittelemättä. Esitinkin, että puuttuvat vaikutusarvioinnit valmistellaan uudelle valtuustolle syksylle. 


Uuttakin tietoa keskustelussa saatiin. Kaupungingeodeetti Kaija Puhakka esitti arvioita Raksilan tontinvuokrista. Puhakan mukaan suunnitellusta 20 000 kerrosneliön asuntoalueesta voi saada kaupungille vähintään 500 000 euroa vuodessa. Marketit ovat pienentyneet alkuperäisestä kaavaesityksestä 10 500 kerrosneliötä. Aiempaa pienemmiltä marketeilta saadaan tontinvuokraa 300 000 euroa.  Yliopiston takia jää saamatta 10 500 kerrosneliön tontinvuokrat kaupan tai toimistojen käytössä noin 150 000-200 000 euroa vuodessa. Toimistorakennuksena yliopistolta voidaan periä tontinvuokraa noin 300 000-400 000 ja koulurakennuksena 150 000 euroa vuodessa. Koulurakennuksena tontinvuokra on pienin. Raksila-kampuksen toteutuessa kaupunki menettää tontinvuokrina noin 500 000 – 750 000 euroa vuodessa. 


Yliopiston hankesuunnitelma oli epämääräinen eikä siirtyviä toimintoja vieläkään varmistettu. Raksila-kampuksen laskelmat olivat harhaanjohtavia, muistiin jäi tavoiteltu 18 euron neliövuokra. Se on sama, minkä yliopisto esitti jo vuosi sitten ns. tehostetussa tilavaihtoehdossa. Tuo vaihtoehto oli laskettu 83 000 neliön kampukselle, kun nyt suunnitellaan 30 000 neliön kampusta. Yksikkökustannukset kasvavat kampuksen pienentyessä. Kustannuksista puuttuivat kokonaan tonttikustannukset ja maanalainen rakentaminen sekä kampuksen kalustaminen. Tehostetun vaihtoehdon pääomavuokra laskettiin 5 prosentin korolla, kun Linnanmaahan käytettiin 7,5 prosenttia. Alempi korko antaa merkittävästi pienemmän pääomavuokran. Nyt tiedetään että 300 parkkipaikkaa rakennettaisiin maan alle vähintään 9 miljoonalla eurolla ja tontin vuokra on noin euron neliö kuukaudessa. 


Yliopiston talousjohtajan seminaarissa vilauttama ennuste Linnanmaan vuokrista vuonna 2060 hämmästytti ja sisälsi selviä virheitä indeksilaskelmassa. Laskelma ei vastannut WSP:n tekemiä julkisia laskelmia. Kaupunki on päättänyt pidättää osan seminaarin aineistosta ei-julkiseksi. Raksilakampus -hankkeen kunnollinen arviointi edellyttää, että aineistot ovat julkisesti tarkistettavissa.

Mikko Viitanen
kauppatieteiden lisensiaatti
valtuutettu (vas.)
kuntavaaliehdokas nro 195