Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Oulussa vähentynyt


Tilapalveluiden henkilöstöä päätettiin yksityistää syksyllä yhden äänen enemmistöllä. Säästöjä päätös ei tuo. Halutaan ideologisista syistä yksityistää.


Toteutuuko eri ikäryhmien välinen tasa-arvo? Lapsia ei vieläkään kuulla tarpeeksi heitä koskevissa päätöksissä.


Olemme unohtamassa huonokuntoisia ikäihmisiä koteihinsa vailla riittävää hoivaa. Vanhusten kotihoitoon tarvitaan paljon lisää panostusta. Tarvitaan lisää hoitajia, riittävästi heille aikaa kotihoidon toteuttamiseksi ja kunnon palkat.


Pienet sisäpiirit tekevät salassa isoja päätöksiä

Yliopiston siirtäminen vaikuttaa sellaiselta. Oulun yliopisto on nykyisen rehtori Niinimäen aikana joka vuosi heikentänyt asemaansa yliopistojen vertailuissa. Korjautuuko se siirtämällä yliopisto keskustaan vai parantamalla opetusta ja tutkimusta?


Arkkitehdit tekivät oikein hyvän esityksen korkean rakentamisen laatuperiaatteista, mutta se ei kelvannut oululaisille rahamiehille. Se vaiettiin kuoliaaksi, koska rahakas sisäpiiri haluaa rakentaa Oulun keskustan ruutukaava-alueelle kaupunkikuvaa tuhoavia tornejaan, täynnä yksiöitä.


Ovatko Oulun eri alueet yhdenvertaisia?

Epäilen suuresti. Oulun päättäjät arvostavat vain väkirikkaita alueita. Siinä jäävät vähäväkiset reuna-alueet jalkoihin.


Luontokohteilla ei ole äänivaltaa. Siksi tuhotaan luontokohteita tasapuolisesti kaikkialla Oulussa. Sanginjoki on ainoa poikkeus.


Rutger Bregman sanoo Hyvän historia -kirjassaan, että ihmiset itse ovat parhaita päättäjiä omissa asioissaan. Lähidemokratiaa tulee kehittää ja sille antaa enemmän määrärahoja ja päätösvaltaa.

Terttu Kuusela
kuntavaaliehdokas nro 143