Kaupunginhallituksen kokous 13.9.2021

Kaupunginhallituksen kokouksessa kuultiin info Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelmasta (SUMP). Keskustelussa tuli ilmi erimielisyyksiä toteuttamisen osalta, joten päätösesitys päätettiin pöydätä 18.10. saakka, jolloin on uusintakäsittely. Muutosesitykset pyydetään 1.10. mennessä. Kaupunkipyörät aiotaan ottaa käyttöön keväällä 2022, hankinnasta on tulossa info. Vielä ei tehdä…

Lue lisää

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä: OULUN KAUPUNKI HINKU-VERKOSTOON

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä jätti valtuustoaloitteen, jossa Oulun toivotaan liittyvän Hinku-verkostoon. Hinku-verkoston on perustettu vuonna 2008 ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkostoksi, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluja tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. Hinku-verkostossa on jo mukana…

Lue lisää

Oulu arvioimaan kunnallisten päätösten mielenterveysvaikutukset

Monilla kunnallisilla päätöksillä on mielenterveysvaikutuksia. Mielenterveys syntyy suurelta osin siitä, millaista elämää ihminen voi lähiympäristössään eli omassa kotikunnassaan elää. Kuntalaisten mielenterveyteen vaikuttavat muutkin kuin hyvinvointipalveluiden piirissä olevat asiat. Esimerkiksi turvallinen lapsuus, ja tähän liittyen esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja koulujen toiminta, on…

Lue lisää

Ainolan kiinteistön myyntiä ei voi hyväksyä

Pohjois-Pohjanmaan museon nykyistä rakennusta Ainolaa alettiin rakentaa vuonna 1929, sen jälkeen kun kauppaneuvos Åströmin kirjastolle ja museolle lahjoittama vanha pitsihuvila, puu-Ainola oli tuhoutunut tulipalossa. Uusi klassismia edustanut upea kivitalo valmistui kirjasto-, arkisto- ja museokäyttöön vuonna 1931. Kirjasto ja arkisto muuttivat…

Lue lisää

Rakenneuudistuksia tarvitaan lasten ja nuorten parhaaksi

Uusien valtuustojen aloittaessa työtään niiden toimintakenttä mullistuu. Hallitus on vienyt läpi rakenneuudistuksia, joista suurin on sote-palveluiden siirtyminen hyvinvointialueille. Vuositolkulla veivattu prosessi meni maaliin. Koulutus jää kuntatasolle, mutta sielläkään ei elellä kuin ennen.  Elokuun alussa astui voimaan lainsäädäntö, jonka myötä oppivelvollisuus…

Lue lisää

Lausunto Martimo 1 malminetsintälupahakemukseen

LAUSUNTO Lausunnon antaja: Vasemmistoliiton Oulun kaupungin valtuustoryhmä ja Vasemmistoliiton kunnallisjärjestö ry Lausunto annetaan malminetsintälupahakemukseen liittyvään kuulutukseen:Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 40 §:n nojalla MalminetsintälupahakemuksenHakija: Arctic Minerals Exploration ABLupa-alueen nimi: Martimo1Lupatunnus: ML2021:0022Alueen sijainti ja koko: Oulun kaupunki, 3704,29 ha.…

Lue lisää

Ehjänä syntynyt

Tällä viikolla olemme viettäneet sekä Oulu Prideä, että Sápmi Pride tapahtumia. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen Pride-tapahtumien tarkoituksena on edistää ihmisoikeuksia ja sateenkaarivähemmistöjen asemaa yhteiskunnassa. Suomessa ollaan vuosien saatossa tultu pitkälle ihmisoikeustyössä, mutta missän nimessä maailma, eikä Suomi ole vielä valmis. Meillä… Toimitus

Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille, ei harvoille

Tiesitkö, että Vasemmistoliiton kansanedustajana pitkään toiminut Outi Ojala oli tasa-arvoisen avioliittolain ”äiti”? Vuonna 2017 menehtynyt Ojala teki ensimmäisenä kansanedustajana aloitteen samaa sukupuolta olevien ihmisten mahdollisuudesta rekisteröidä parisuhteensa vuonna 1993. Esityksen takana oli Vasemmistoliiton edustajien lisäksi väkeä myös SDP:sta, Vihreistä ja… Toimitus

Oulun Vasemmisto teki luottamushenkilövalintansa kunnallisiin luottamuselimiin

Oulun Vasemmistoliiton kunnallisjärjestö piti 25.7.2021 yleisen kokouksen, jossa se päätti tehdä seuraavat esityksen Oulun kunnallisiin luottamuselimiin. Oulun Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on jo aiemmin valinnut Mikko Raudaskosken puheenjohtajakseen. Kaupunginhallitus:Jessi Jokelainen (jäsen) Anne Huotari (varajäsen)Mikko Raudaskoski (jäsen) Rauno Hekkala (varajäsen) Sivistys- ja kulttuurilautakunta:Martti… Toimitus

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto: Sote-uudistus parantaa tavallisten ihmisten elämää

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston mielestä eduskunnan tekemä historiallinen päätös hyväksyä sote-uudistus on erinomainen. Piirijärjestön puheenjohtaja Olli Kohonen painottaa, että kyseessä on suurin uudistus suomalaisia sosiaali- ja terveyspalveluita koskevaan lainsäädäntöön sitten 1970-luvulla hyväksytyn kansanterveyslain. – Sote-uudistusta on rakennettu kuin Iisakin kirkkoa tai Olkiluodon… Toimitus

Oulu, ole hyvä!

Oulu on suuri pieni kaupunki. Oulu on Suomen mittakaavassa iso kaupunki, josta löytyy monipuolinen elinkeinoelämä ja palveluvalikoima. Samalla Oulussa on pienen kaupungin etuja, kuten verrattain edullinen asuminen, sujuva liikenne ja lyhyt matka luontoon. Valitettavasti Oulun päätöksenteko muistuttaa joskus pikkukylän kuntapoliittisia… Toimitus
Vanhemmat artikkelit