Oulun kaupungin työhyvinvointi kuntoon

Kannanotto 16.11.2021Oulun Vasemmistoliitto:  Vasemmistoliiton Oulun kunnallisjärjestön mukaan Oulun kaupungin on toimittava määrätietoisesti ja nopeasti henkilöstönsä työhyvinvoinnin parantamiseksi. Tällä hetkellä voidaan monin paikoin puhua jo työpahoinvoinnista, mikä on näkynyt irtisanoutumisten suurena lisääntymisenä hyvinvointipalveluissa mutta myös sivistyksen ja kulttuurin puolella. Kaupunginhallitus esittää…

Lue lisää

TYÖAIKA TARKASTELUUN – HYVINVOINTIA HYVINVOINTIALLE

Viime aikoina olemme saaneet usein lukea, etteivät hyvinvointialalla työskentelevät jaksa tai ehdi tehdä työtään niin hyvin, kuin haluaisivat. Kun koronan tuoma kuormitus päättyy hyvinvointialalla, hoidettavaksi tulee koronan aiheuttaman työn takia tekemättä jäänyt työ. Liian ison työkuorman lisäksi henkilöresurssit alalla ovat…

Lue lisää

OULUUN SUUREMPI KESKUSLEIKKIPUISTO / PERHEPUISTO

Porin keskustan välittömässä läheisyydessä sijaitsevassa kaupunkipuisto Kirjurinluodossa sijaitsevaa Pelle Hermannia pidetään yleisesti Suomen leikkipuistoista parhaana ja laajimpana. Se on kooltaan leikkipuistoksi valtavan iso (noin kolme hehtaaria) ja siellä on erittäin paljon leikkimahdollisuuksia monen ikäisille lapsille. Siellä on esimerkiksi hurjia ja…

Lue lisää

SOTEPALVELUILLE REALISTINEN BUDJETTI

Kaupunginjohtaja Laajala esitteli tiistaina Oulun kaupungin budjettiesityksen. Koronan väistymisen jälkeen Suomen talous kasvaa kohisten ja tälle vuodelle odotetaan kaupungin budjetissa jopa 70 miljoonan euron verotulojen lisäystä. Silti ensi vuodelle verotulojen nousua on budjetoitu vain 17 miljoonaa euroa. Eikö kaupungin johto usko oululaisen…

Lue lisää

Suur-Patelan vasemmiston syyskokous tiedottaa

Suur-Patelan Vasemmisto istui syyskokouksen hyvissä ajoin. Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen antoi kokoukselle hyvän katsauksen tämän hetken poliittisesta tilanteesta.  Osaston puheenjohtajaksi valittiin Markku Eilola-Jokivirta, varapuheenjohtajaksi Mikko Raudaskoski. Uudeksi sihteeriksi valittiin Teija Töyräs.

Lue lisää

UUSIEN VALTUUTETTUJEN ODOTUKSET

Kiitos Kalevalle Oulun uusien valtuutettujen esittelystä. Lähes kaikki eri puolueiden uudet valtuutetut ovat olleet huolissaan lasten ja nuorten palveluiden tilasta, sillä esimerkiksi mielenterveyspalveluiden jonot ovat kohtuuttoman pitkiä. Ihan selvästi oululaiset halusivat vaaleissa muutosta siihen, että talousleikkuri iskee aina myös lasten… Toimitus

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä: OULUN KAUPUNKI HINKU-VERKOSTOON

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä jätti valtuustoaloitteen, jossa Oulun toivotaan liittyvän Hinku-verkostoon. Hinku-verkoston on perustettu vuonna 2008 ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkostoksi, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluja tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. Hinku-verkostossa on jo mukana… Toimitus

Oulu arvioimaan kunnallisten päätösten mielenterveysvaikutukset

Monilla kunnallisilla päätöksillä on mielenterveysvaikutuksia. Mielenterveys syntyy suurelta osin siitä, millaista elämää ihminen voi lähiympäristössään eli omassa kotikunnassaan elää. Kuntalaisten mielenterveyteen vaikuttavat muutkin kuin hyvinvointipalveluiden piirissä olevat asiat. Esimerkiksi turvallinen lapsuus, ja tähän liittyen esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja koulujen toiminta, on… Toimitus

Ainolan kiinteistön myyntiä ei voi hyväksyä

Pohjois-Pohjanmaan museon nykyistä rakennusta Ainolaa alettiin rakentaa vuonna 1929, sen jälkeen kun kauppaneuvos Åströmin kirjastolle ja museolle lahjoittama vanha pitsihuvila, puu-Ainola oli tuhoutunut tulipalossa. Uusi klassismia edustanut upea kivitalo valmistui kirjasto-, arkisto- ja museokäyttöön vuonna 1931. Kirjasto ja arkisto muuttivat… Toimitus

Rakenneuudistuksia tarvitaan lasten ja nuorten parhaaksi

Uusien valtuustojen aloittaessa työtään niiden toimintakenttä mullistuu. Hallitus on vienyt läpi rakenneuudistuksia, joista suurin on sote-palveluiden siirtyminen hyvinvointialueille. Vuositolkulla veivattu prosessi meni maaliin. Koulutus jää kuntatasolle, mutta sielläkään ei elellä kuin ennen.  Elokuun alussa astui voimaan lainsäädäntö, jonka myötä oppivelvollisuus… Toimitus

Lausunto Martimo 1 malminetsintälupahakemukseen

LAUSUNTO Lausunnon antaja: Vasemmistoliiton Oulun kaupungin valtuustoryhmä ja Vasemmistoliiton kunnallisjärjestö ry Lausunto annetaan malminetsintälupahakemukseen liittyvään kuulutukseen:Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 40 §:n nojalla MalminetsintälupahakemuksenHakija: Arctic Minerals Exploration ABLupa-alueen nimi: Martimo1Lupatunnus: ML2021:0022Alueen sijainti ja koko: Oulun kaupunki, 3704,29 ha.… Toimitus
Vanhemmat artikkelit