Slider

Koulutuksella ulos koronakriisistä Oulussa ja koko valtakunnassa

Koronakriisi on osoittanut sen, ettei yhteiskunnassa tule koota kaikkia munia yhteen koriin. Tähän ajatukseen nojaavat myös Marinin hallituksen koulutuspoliittiset ratkaisut. Maamme tarvitsee kaikkialle osaavia ammattilaisia niin elinkeinoelämän tarpeisiin kuin palvelutarjonnan varmistamiseen. On esimerkiksi erinomaista, että Oulun yliopisto saa pitkään kaivatun…

Lue lisää

Yliopisto keskustaan

Yliopistossa parasta on ennakkoluulottomuus, halu tutkia ja nostaa puheenaiheita yhteiskunnassa. Kaikki oululaiset tietävät yliopiston suunnitelmista hylätä perinteinen Linnanmaa ja siirtyä keskustaan. Siirtymisen esteenä on ainakin pari pientä muuttujaa. Yliopisto ei omista keskustasta riittävästi maata yliopiston rakentamista varten, eikä voimassa olevasta kaavasta löydy tällä hetkellä sopivaa paikkaa yliopistolle.

Lue lisää

Tilasuunnittelu ei saa tulla oululaisen koulutuksen tasa-arvoisuuden tielle

Oulu on koulutuskaupunkina vertaansa vailla. Yliopistomme on varsin kilpailukykyinen, sillä kansainvälisessä QS Rankigissa Oulun yliopisto on tuhannen yliopiston listalla sijalla 374. Tulos on kaksi sijaa viime vuotta parempi. Suomalaisyliopistojen keskinäisessä vertailussa Oulun yliopisto on sijalla viisi. Kolmentoista yliopiston listalla viides sijoitus on erinomainen saavutus. Oulun yliopistossa opiskelun ja opettamisen lisäksi olen tutustunut ammatissani oululaiseen perusopetukseen. Useissa kouluissa opettaessani olen tullut tutuiksi niin kollegojen, oppilaiden kuin tilaratkaisujenkin kanssa. Opettajakunta on kaupungissamme ammattitaitoista ja työhönsä intohimoisesti suhtautuvaa väkeä, ja opettamani nuoret ovat olleet päivieni valo kyvyssään haastaa ja kyseenalaistaa. Oulun kaupunki kasvattaa tulevia yhteiskunnan rakentajia ihailtavalla menestyksellä.

Lue lisää

Yliopiston korkeat vuokrat – tarua vai totta?

Yliopiston vuokrista päättävät toimijat ovat valtiollisia toimijoita. Rakennushallituksen toimintaa jatkoi vuodesta 2001 Senaatti-kiinteistöt nimellä muodostettu valtion liikelaitos. Siitä irrotettiin vuonna 2009 perustettu Suomen yliopistokiinteistöt Oy, josta Senaatti-kiinteistöt omistaa kolmanneksen ja 12 yliopistoa kaksi kolmannesta, Oulun yliopisto hieman yli 10 prosenttia. Senaatti-kiinteistöt tulouttaa voitostaan valtion budjettiin, Senaatti-kiinteistöt ja yliopistot saavat osinkoa Suomen yliopistokiinteistöt Oy:ltä. Senaattikiinteistöjen korkeat vuokrat aiheuttivat kovaa arvostelua ja järjestelmää muutettiin 2016, jolloin siirryttiin omakustannusperusteiseen vuokraan. Vuokralla katetaan rakennusten aiheuttamat kustannukset: investoinnit eli peruskorjaukset, perusparannukset ja uudisrakentaminen sekä ylläpito, rahoituskulut, kiinteistöverot jne. Omalle pääomalle määritellään vaihtoehtoiskustannus valtion lainanoton neljän vuoden keskiarvona.

Lue lisää

Oulun Vasemmisto on asettanut ensimmäiset kuntavaaliehdokkaat kevään 2021 vaaleihin

Oulun Vasemmiston kokouksessa 12.7.2020 asetettiin ensimmäiset ehdokkaat huhtikuussa 2021 käytäviin kuntavaaleihin. Kuntavaaliehdokkaita asetettiin yhteensä 33. Kuntavaaliehdokkaat vastaavat hyvin Vasemmiston äänestäjiä ja aktiiveja Oulussa. Ehdokkaita on duunarista tohtoriin ja sairaanhoitajasta ohjelmistokehittäjään. Naisten osuus ensimmäisistä ehdokkaista on 42 prosenttia (14 kpl). Kuntavaaliehdokkaiden keski-ikä on 43 vuotta ja ikähaitari tällä hetkellä 17-vuotiaasta 71-vuotiaaseen.

Lue lisää

Epärealistiset suunnitelmat Oulun vaivana

Oulun yhdyskuntasunnittelussa on useampi esimerkki epäonnistumisista, jotka ovat johtuneet alun perin vääristä lähtökohdista. Rakennusfirmat ja niihin kytkeytyvät muut hyötyvät tahot ovat olleet yleensä aloitteen tekijöinä. High Tech -Areenaa ajettiin vahvasti 2000-luvun alussa ja valtuusto jopa hyväksyi sen äänin 49-10. Tein vastaesityksen, koska suunnitelmalla ei ollut järkiperusteita. Eihän siihen sitten niitä luvattuja yksityisiä sijoittajia löytynyt. Matkakeskuksena kaupiteltiin kaavamuutos, jossa lähinnä tuhottiin vanhat arvorakennukset ja poikkeusluvilla rakennettiin enimmäkseen pieniä asuntoja. Matkakeskusta ei sen sijaan ole saatu aikaan.

Lue lisää

Rohkeasti ympäristöystävällistä elvytystä

Tiedämme, että jatkuvaan kasvuun ja lisääntyvään kuluttamiseen nojaava talousjärjestelmä vie meidät vääjäämättä kohti vakavaa ympäristökriisiä. Maapallo ei kestä nykyistä luonnonvaroja tuhlailevaa elämäntapaa ja ilmastonmuutos etenee pelottavan nopeasti. Vaikka ikirouta jo sulaa Siperian kaupunkien alta ja tulvavalleja rakennetaan Indonesian pääkaupungin ympärille, ihmiskunta ei silti ole kyennyt löytämään vaihtoehtoa kulutuskeskeiselle elämäntavalle ja talousjärjestelmälle. Toimitus

Oululainen-lehti ilmestynyt 3.6.2020

Forum24-välissä 3.6.2020 ilmestynyt Oulun Vasemmiston oma Oululainen-liite luettavissa myös tästä. Painavaa asiaa mm. kansanedustaja Hanna Sarkkiselta, Anne Huotarilta ja Martti Korhoselta. Oululainen sisältää Oulun kuntapolitiikan tilannekatsauksen sekä tietoa mm. kuntavaalien ehdokashankinnasta. Vasemmistoliiton pohjoisten piirien toiminnanjohtaja Jaakko Alavuotunki keroo myös Järjestötalon… Toimitus

Sivustoa huolletaan

Nettisivumme ovat huollossa. Pahoittelemme mahdollisia käyttökatkoja ja väliaikaisesti puuttuvia tietoja. Huoltotyöt kestävät arviolta muutamia viikkoja. Asiasta voi olla yhteydessä Oulun Vasemmiston tiedotusvastaava Heidi Hietalahteen, puh. 040 662 8028, hietalahti.heidi@gmail.com. Toimitus

Pysyköön yliopisto Linnanmaalla

Yliopiston siirtoa Raksilaan perusteltiin aluksi Linnanmaan korkeilla tilavuokrilla. Perustelu ei kuitenkaan kestänyt julkista tarkastelua ja se on siirretty taka-alalle. Nyt siirron valttikorteiksi on nostettu ilmastomuutoksen torjuminen sekä Oulun kaupungin ja yliopiston vetovoimatekijöiden lisääminen. Ikäluokat kun pienenevät maassamme ja eteläisen Suomen kaupunkilaisnuoria tulee houkutella tänne. Suomessa rakennukset ja rakentaminen synnyttävät noin kolmasosan kasvihuonepäästöistä. Betoni on ympäristön kannalta suurempi paha kuin lentoliikenne. Jos Oulun kaupunki ja yliopisto suhtautuvat ilmastonmuutokseen vakavasti, niin yliopiston uudisrakentamishankkeesta luovutaan. Linnanmaan tilojen käyttöikää tulee pidentää korjaamisella. Se on ekologisempaa kuin uuden betonisen rakennusrungon valmistaminen. Opiskelijoiden asuminen on suunnitelmissa ratkaisematta ja kulkemista henkilöautoilla Linnanmaa-Kaijoharjun alueelta ydinkeskustan opinahjoon tulee välttää. Linnanmaa-Kaijonharjussa sijaitsee tällä hetkellä noin 3000 opiskelija-asuntoa ja yliopiston rakennukset ovat niitä lähellä. – Miksi tätä synergiaetua yliopiston hallitus ei hyödynnä? Entä mitä tehtäisiin tyhjällä, käyttämättömällä rakennusmassalla… Toimitus

Kaupunginhallitus ei hyväksynyt kaupunginjohtajan lomautusesitystä

Kaupunginhallituksen poliittiset ryhmät kävivät lyhyessä ajassa tiiviit neuvottelut kompromissin löytämiseksi. Hallitus päätti yksimielisesti viiden kohdan toimenpidesuunnitelmasta talouden tervehdyttämiseksi. Koko Oulun kaupungin henkilöstöä uhnneet lomautukset on siis tältä vuodelta peruttu. Saamme myös kuulla kesäkuun alussa valtion tukitoimet kunnille. Sen sijaan ensi vuoden tilanne nähdään loppuvuodesta talousarviokäsittelyn yhteydessä: 17,5 miljoonan säästöt henkilöstökuluista on nyt mahdollista suunnitella ja toteuttaa harkitusti pidemmällä ajalla. Toimitus

Oulun yliopistolla on pallo hukassa

Linnanmaalla Oulun yliopiston kirjaston edessä on punaisesta graniitista veistetty iso pallo, joka jää mieleen. Nyt tuntuu yliopiston johdolta olevan pallo pahasti hukassa, kun se esittää yliopiston siirtymistä keskikaupungille. Yliopiston rehtori on hallituksensa suostumuksella tätä ajanut viime marraskuusta alkaen. Silmänlumeeksi selvitettiin myös Linnamaalle jäämistä. Rehtori on mediassa esitellyt monesti vain keskustavaihtoehtoa. Perustelut ovat vaihtuneet tiuhaan. Ensin perusteluna oli Linnanmaan korkea vuokrataso, jonka peruskorjaukset aiheuttavat. Asiantuntijat tyrmäsivät tämän perustelun. Tunnetusti keskustassa tonttien markkinahinnat ovat todella kovat. Seuraavaksi rehtori esitti, että keskustassa sijaitseva yliopistokampus on vetovoimaisempi, kun kilpaillaan uusista opiskelijoista. Linnamaa kyllä kelpasi sijoituspaikaksi OAMKlle, joka nyt muuttaa sinne. Toimitus
Vanhemmat artikkelit