Vasemmisto Oulussa

Vasemmistoliitto on punavihreä vasemmistopuolue. Me toimimme oikeudenmukaisen ja ekologisesti tasapainoisen maailman puolesta. Tärkeimmät arvomme ovat tasa-arvo, solidaarisuus ja oikeudenmukaisuus. Politiikassa toimimme ihmisten välisen tasa-arvon lisäämiseksi, demokratian lisäämiseksi, työttömyyden ja köyhyyden vähentämiseksi, viihtyisän ja kestävän elinympäristön rakentamiseksi sekä laadukkaiden palveluiden puolesta.

Vasemmistoliitto on Oulussa kolmanneksi suurin kuntapuolue. Oulun 67 paikkaisesta valtuustosta vasemmistoliittolaisia on 11 jäsentä. Lisäksi meillä on edustajia kaikissa kaupungin lautakunnissa ja muissa toimielimissä. Teemme yhdessä puolueen jäsenten ja muiden aktiivisten kansalaisten kanssa työtä sosiaalisesti oikeudenmukaisen, elävän, ihmislähtöisen, ympäristötietoisen, tasa-arvoisen, vapaamman ja kansanvaltaisen Oulun puolesta.

Mikäli haluat keskustella jostain kuntapolitiikan teemasta valtuutettujen tai muiden kuntapäättäjien kanssa, ota rohkeasti yhteyttä!

Alla Oulun kaupungin vasemmiston valtuutetut ja muut luottamushenkilöt lueteltuina yhteystietoineen luottamuspaikkojen mukaan niin, että ylimpänä valtuustoryhmän jäsenet, sen jälkeen varavaltuutetut, sitten kaupunginhallituksen jäsenet ja sivun lopussa muut lautakunta- ja johtopaikat.VALTUUSTORYHMÄ 2017-2021

Mikko Raudaskoski

Puhelin: 050 528 4710
Sähköposti: mikko.s.raudaskoski(at)ouka.fi

Mikko Viitanen, kaupunginvaltuutettu
Valtuustoryhmän varapuheenjohtaja
Oulun Energia Oy:n hallituksen jäsen
Oulun Vasemmistoseuran puheenjohtaja
Puhelin: 044 204 9778
Sähköposti: viitanenmikkojuhani(at)gmail.com

Anne Huotari, kaupunginvaltuutettu
Valtuustoryhmän sihteeri
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, puheenjohtaja
Hyvinvointilautakunnan jäsen
Oulun VasemmistoPLUS, puheenjohtaja
Puhelin: 044 557 8300
Sähköposti: anneh.huotari(at)gmail.com

Hilkka Haaga, kaupunginvaltuutettu
Kaupunginhallituksen jäsen
Business Oulun jäsen
Puhelin: 044 572 4119
Sähköposti: hilkka.haaga(at)gmail.com

Paavo J. Heinonen, kaupunginvaltuutettu

Puhelin: 044 250 1605 (työ)
Sähköposti: paavojii(at)gmail.com

Rauno Hekkala, kaupunginvaltuutettu
Oulun Vasemmiston kunnallisjärjestön puheenjohtaja
Kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja
Koulutuskuntayhtymä OSAOn hallituksen jäsen
Puhelin: 044 526 8509
Sähköposti: rauno.hekkala(at)ouka.fi

Risto Kalliorinne, kaupunginvaltuutettu

Puhelin: 050 512 0477
Sähköposti: risto.kalliorinne(at)ouka.fi

Martti Korhonen, kaupunginvaltuutettu
Yhdyskuntalautakunnan puheenjohtaja
Yhdyskuntajaoksen varajäsen

Mauno Murtoniemi
Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitosten johtokunta, puheenjohtaja
Puhelin: 040 034 2639
Sähköposti: mauno.murtoniemi(at)ouka.fi

Hanna Sarkkinen, kaupunginvaltuutettu
kansanedustaja
Koulutuskuntayhtymä OSAOn yhtymäkokouksen puheenjohtaja
Sähköposti: hanna.sarkkinen(at)eduskunta.fi


Kalervo Ukkola, kaupunginvaltuutettu
Maakuntavaltuuston varapuheenjohtaja
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, jäsen
Kaupunginhallituksen varajäsen
Puhelin: 040 755 9905
Sähköposti: kalervo.ukkola@ouka.fiVARAVALTUUTETUT

Mauno Sipola, 1. varavaltuutettu
Oulun Teknisen liikelaitoksen johtokunnan varapuheenjohtaja
Kiinteistö Oy Haukiputaan Toritalon puheenjohtaja
Puhelin: 040 062 8491
Sähköposti: mauno.sipola(at)dnainternet.net

Kaarina Kailo, 2. varavaltuutettu
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan jäsen
Puhelin: 050 375 3246
Sähköposti: kaarina.kailo(at)gmail.com

Eija Säilynoja, 3. varavaltuutettu
Yhdyskuntalautakunnan jäsen
Joukkoliikennejaoksen varajäsen
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin varajäsen
Sähköposti: eija.sailynoja(at)gmail. com

Seppo Karjalainen, 4. varavaltuutettu
Hyvinvointilautakunnan jäsen
Yksilöasiainjaoston jäsen
Puhelin: 044 703 2039
Sähköposti: seppo.karjalainen(at)ouka.fi

Sannamari Sala, 5. varavaltuutettu
Oulun Kaupunginteatteri Oy, varapuheenjohtaja
Sähköposti: sannamari.sala(at)ouka.fi

Ville Luotola, 6. varavaltuutettu
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan jäsen
Kaupunginhallituksen varajäsen
Puhelin: 044 360 9229
Sähköposti: ville.luotola(at)ouka.fi

Veera Uutinen, 7. varavaltuutettu

Teuvo Ukkola, 8. varavaltuutettu
Rakennuslautakunnan jäsen
Puhelin: 040 095 8854
Sähköposti: teuvo.ukkola(at)oulunkaari.net

Olli Kohonen, 9. varavaltuutettu
Koulutuskuntayhtymä OSAOn yhtymäkokouksen
2. varapuheenjohtaja
Puhelin: 050 352 3239
Sähköposti: kohonen.olli(at)gmail.com

Pertti Kutilainen, 10. varavaltuutettu
Tarkastuslautakunnan jäsen
Puhelin: 040 091 7215
Sähköposti: pertti.kutilainen(at)gmail.com

Jaakko Alavuotunki, 11. varavaltuutettu
Maakuntahallituksen jäsen
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan varajäsen
Puhelin: 050 058 4055
Sähköposti: jaakko.alavuotunki(at)gmail.comKAUPUNGINHALLITUS 2017-2021

Kaupunginhallitus vastaa kuntalaissa määriteltyjen tehtävien lisäksi kaupungin johtamisesta ja kehittämisestä valtuuston hyväksymän kaupunkistrategian ja siitä johdettujen ohjelmien, tavoitteiden, suunnitelmien ja päätösten mukaisesti.

Hilkka Haaga, kaupunginvaltuutettu
Kaupunginhallituksen jäsen
Business Oulun jäsen
Puhelin: 044 572 4119
Sähköposti: hilkka.haaga(at)gmail.com

Mikko Raudaskoski

Puhelin: 050 528 4710
Sähköposti: mikko.s.raudaskoski(at)ouka.fi

Ville Luotola, 6. varavaltuutettu
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan jäsen
Kaupunginhallituksen varajäsen
Puhelin: 044 360 9229
Sähköposti: ville.luotola(at)ouka.fi

Kalervo Ukkola, kaupunginvaltuutettu
Maakuntavaltuuston varapuheenjohtaja
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, jäsen
Kaupunginhallituksen varajäsen
Puhelin: 040 755 9905
Sähköposti: kalervo.ukkola@ouka.fi
LAUTAKUNTA- JA JOHTOKUNTAPAIKAT
2017-2021

Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta vastaa sosiaalisen hyvinvoinnin, terveyspalvelujen ja ikäihmisten hyvinvoinnin palvelujen järjestämisestä.

Anne Huotari, kaupunginvaltuutettu
Valtuustoryhmän sihteeri
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, puheenjohtaja
Hyvinvointilautakunnan jäsen
Oulun VasemmistoPLUS, puheenjohtaja
Puhelin: 044 557 8300
Sähköposti: anneh.huotari(at)gmail.com

Seppo Karjalainen, 4. varavaltuutettu
Hyvinvointilautakunnan jäsen
Yksilöasiainjaoston jäsen
Puhelin: 044 703 2039
Sähköposti: seppo.karjalainen(at)ouka.fi

Iinamaija Sala, Anne Huotarin varajäsen
Matti Ollikainen, Seppo Karjalaisen varajäsenHyvinvointilautakunnan yksilöasiainjaos

Seppo Karjalainen, 4. varavaltuutettu
Hyvinvointilautakunnan jäsen
Yksilöasiainjaoston jäsen
Puhelin: 044 703 2039
Sähköposti: seppo.karjalainen(at)ouka.fi

Iinamaija Sala, Seppo Karjalaisen varajäsenSivistys- ja kulttuurilautakunta

Sivistys- ja kulttuuripalvelut vastaa Oulun kaupungin varhaiskasvatus-, perusopetus-, lukio-, nuoriso-, kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajanpalveluista.

Kaarina Kailo, 2. varavaltuutettu
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan jäsen
Puhelin: 050 375 3246
Sähköposti: kaarina.kailo(at)gmail.com

Ville Luotola, 6. varavaltuutettu
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan jäsen
Kaupunginhallituksen varajäsen
Puhelin: 044 360 9229
Sähköposti: ville.luotola(at)ouka.fi

Riikka Matilainen, Kaarina Kailon varajäsen
Jaakko Alavuotunki, Ville Luotolan varajäsenYhdyskuntalautakunta

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut vastaa strategisen maankäytön suunnittelusta ja ohjauksesta, kaupunkisuunnittelusta ja teknisistä palveluista, rakentamisen ohjaus-, lupa-, valvonta- ja pakkokeinopalveluista.

Martti Korhonen, kaupunginvaltuutettu
Yhdyskuntalautakunnan puheenjohtaja
Yhdyskuntajaoksen varajäsen

Eija Säilynoja, 3. varavaltuutettu
Yhdyskuntalautakunnan jäsen
Joukkoliikennejaoksen varajäsen
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin varajäsen
Sähköposti: eija.sailynoja(at)gmail. com

Markku Eilola-Jokivirta, Martti Korhosen varajäsen
Suvi Röntynen, Eija Säilynojan varajäsenJoukkoliikennejaos

Suvi Röntynen, luottamushenkilö
Joukkoliikennejaoston jäsen
Yhdyskuntalautakunnan varajäsen
Haukiputaan Vasemmiston puheenjohtaja
Oulun Vasemmiston kunnallisjärjestön varapuheenjohtaja
Puhelin: 040 732 0197
Sähköposti: suvi.rontynen(at)gmail.com

Eija Säilynoja, Suvi Röntysen varajäsenYhdyskuntajaosto

Markku Eilola-Jokivirta, luottamushenkilö
Rakennuslautakunnan jäsen
Yhdyskuntajaoksen jäsen
Yhdyskuntalautakunnan varajäsen
Sähköposti: eilolma(at)gmail.com


Martti Korhonen, Markku Eilola-Jokivirran varajäsenRAKENNUSLAUTAKUNTA

Teuvo Ukkola, 8. varavaltuutettu
Rakennuslautakunnan jäsen
Puhelin: 040 095 8854
Sähköposti: teuvo.ukkola(at)oulunkaari.net

Markku Eilola-Jokivirta, luottamushenkilö
Rakennuslautakunnan jäsen
Yhdyskuntajaoksen jäsen
Yhdyskuntalautakunnan varajäsen
Sähköposti: eilolma(at)gmail.com

Sinikka Vuoti, Markku Eilola-Jokivirran varajäsen
Timo Hautamäki, Teuvo Ukkolan varajäsenTarkastuslautakunta

Pertti Kutilainen, 10. varavaltuutettu
Tarkastuslautakunnan jäsen
Puhelin: 040 091 7215
Sähköposti: pertti.kutilainen(at)gmail.com

Heidi Hietalahti, Pertti Kutilaisen varajäsenKESKUSVAALILAUTAKUNTA

Risto Siekkinen, luottamushenkilö
Oulunsalon Vasemmiston puheenjohtaja
Keskusvaalilautakunnan jäsen
Puhelin: 040 778 5379
Sähköposti: siekkinen.risto(at)dnainternet.net

Mirja Vahera, varajäsenBUSINESS OULU – LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Hilkka Haaga, kaupunginvaltuutettu
Kaupunginhallituksen jäsen
Business Oulun jäsen
Puhelin: 044 572 4119
Sähköposti: hilkka.haaga(at)gmail.com

Markus Lepinoja, varajäsenLIIKELAITOSTEN JOHTOKUNTA

Kalevi Kuha, luottamushenkilö
Liikelaitosten johtokunnan jäsen
Puhelin: 040 058 0354
Sähköposti: kalevi.kuha(at)pp.inet.fi

Jorma Taivaloja, varajäsenOULUN TIETOTEKNIIKAN JOHTOKUNTA

Jorma Hanhela, luottamushenkilö
Oulun Tietotekniikan johtokunnan varapuheenjohtaja
Puhelin: 040 514 5033
Sähköposti: jorma.hanhela(at)gmail.com

Sampsa Aro, varajäsenMONETRA OY

Vesa Huittinen, luottamushenkilö
Monetra Oy, jäsen
Kunta-alan Vasemmiston puheenjohtaja
Puhelin: 044 703 7555
Sähköposti: vesa.huittinen(at)saunalahti.fiOULUN TYÖTERVEYS OY

Lea Koivuniemi-Iliev, luottamushenkilö
Oulun Työterveys Oy, jäsen
Puhelin: 041 504 7457
Sähköposti: lea.koivuniemi.iliev@gmail.comOULUN ENERGIA OY

Mikko Viitanen, kaupunginvaltuutettu
Valtuustoryhmän varapuheenjohtaja
Oulun Energia Oy:n hallituksen jäsen
Oulun Vasemmistoseuran puheenjohtaja
Puhelin: 044 204 9778
Sähköposti: viitanenmikkojuhani(at)gmail.comOULUN TEKNISEN LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Mauno Sipola, 1. varavaltuutettu
Oulun Teknisen liikelaitoksen johtokunnan varapuheenjohtaja
Kiinteistö Oy Haukiputaan Toritalon puheenjohtaja
Puhelin: 040 062 8491
Sähköposti: mauno.sipola(at)dnainternet.net

Tommi Kallioniemi, varajäsenOULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI

Mauno Murtoniemi
Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitosten johtokunta, puheenjohtaja
Puhelin: 040 034 2639
Sähköposti: mauno.murtoniemi(at)ouka.fi

Petri Luoto, varajäsenLÄHIDEMOKRATIATOIMIKUNTA

Oskar Olaussen, luottamushenkilö
Lähidemokratiatoimikunnan puheenjohtaja
Sähköposti: oskar.olaussen(at)outlook.comTASA-ARVOTOIMIKUNTA

Riikka Matilainen, luottamushenkilö
Tasa-arvotoimikunnan puheenjohtajaOULUN KIHLAKUNNAN POLIISIPIIRIN NEUVOTTELUKUNTA

Pietari Tikkanen, luottamushenkilö
Oulun Kihlakunnan poliisipiirin neuvottelukunnan jäsen

Veikko Kettunen, varajäsenPOHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN VALTUUSTO

Anne Huotari, kaupunginvaltuutettu
Valtuustoryhmän sihteeri
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, puheenjohtaja
Hyvinvointilautakunnan jäsen
Oulun VasemmistoPLUS, puheenjohtaja
Puhelin: 044 557 8300
Sähköposti: anneh.huotari(at)gmail.com

Eija Säilynoja, varajäsenOULU-KOILLISMAAN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOKUNTA

Päivi Jylhäkangas-Häkkilä, luottamushenkilö
Oulu-Koillismaan Pelastuslaitoksen johtokunnan jäsen

Jorma Hanhela, varajäsenKOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OSAON YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJAT

Hanna Sarkkinen, kaupunginvaltuutettu
kansanedustaja
Koulutuskuntayhtymä OSAOn yhtymäkokouksen puheenjohtaja
Sähköposti: hanna.sarkkinen(at)eduskunta.fi

Olli Kohonen, 9. varavaltuutettu
Koulutuskuntayhtymä OSAOn yhtymäkokouksen
2. varapuheenjohtaja
Puhelin: 050 352 3239
Sähköposti: kohonen.olli(at)gmail.com

Petri Henell, luottamushenkilö
Koulutuskuntayhtymä OSAOn yhtymäkokousedustaja
Puhelin: 040 134 0032
Sähköposti: phenell(at)hotmail.com

Ulla-Mari Aarnipuro, Hanna Sarkkisen varajäsen
Inka Pohjola, Olli Kohosen varajäsen
Elmo Rautio, Petri Henellin varajäsenKOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OSAON HALLITUS

Rauno Hekkala, kaupunginvaltuutettu
Oulun Vasemmiston kunnallisjärjestön puheenjohtaja
Kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja
Koulutuskuntayhtymä OSAOn hallituksen jäsen
Puhelin: 044 526 8509
Sähköposti: rauno.hekkala(at)ouka.fi

Pasi Kemppainen, varajäsenKOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OSAON TARKASTUSLAUTAKUNTA

Erkki Urpilainen, luottamushenkilö
OSAOn tarkastuslautakunnan jäsen
Sähköposti: erkki.urpilainen(at)oulu.fi

Heidi Hietalahti, varajäsenOULUN AMMATTIKORKEAKOULU OY

Kalervo Ukkola, kaupunginvaltuutettu
Maakuntavaltuuston varapuheenjohtaja
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, jäsen
Kaupunginhallituksen varajäsen
Puhelin: 040 755 9905
Sähköposti: kalervo.ukkola@ouka.fiOULUN SIVAKKA OY

Minna Kuusisto, luottamushenkilö
Oulun Sivakka Oy, jäsen

Pirjo Käyhkö, varajäsenOULUN PYSÄKÖINTI OY

Sari Siirtola, luottamushenkilö
Oulun Pysäköinti Oy, jäsen
Sähköposti: sari.siirtola(at)gmail.comOULUN KAUPUNGINTEATTERI OY

Sannamari Sala, 5. varavaltuutettu
Oulun Kaupunginteatteri Oy, varapuheenjohtaja
Sähköposti: sannamari.sala(at)ouka.fiOULUN SATAMA OY

Lahja Hanhela, luottamushenkilö
Oulun Satama Oy:n hallituksen jäsen
Sähköposti: lahja.hanhela(at)gmail.com
NALLIKARI OY

Paavo J. Heinonen, kaupunginvaltuutettu

Puhelin: 044 250 1605 (työ)
Sähköposti: paavojii(at)gmail.comHAUKIPUTAAN KEHITYS OY

Anne Ylivirta, luottamushenkilö
Haukiputaan kehitys Oy, jäsenKIINTEISTÖ OY HAUKIPUTAAN TORITALO

Mauno Sipola, 1. varavaltuutettu
Oulun Teknisen liikelaitoksen johtokunnan varapuheenjohtaja
Kiinteistö Oy Haukiputaan Toritalon puheenjohtaja
Puhelin: 040 062 8491
Sähköposti: mauno.sipola(at)dnainternet.netMUSIIKKIJUHLASÄÄTIÖN HALLITUS

Hannu Kangas, luottamushenkilö
Musiikkijuhlasäätiön hallituksen jäsen
Puhelin: 050 374 9531
Sähköposti: hannumkangas(at)gmail.com

Aarno Törmänen, varajäsenOULUN PALVELUSÄÄTIÖ VALTUUSKUNTA

Helena Lauronen, luottamushenkilö
Oulun Palvelusäätiön valtuuskunnan jäsen
Sähköposti: helena.lauronen(at)gmail.com

Paula Halkola, varajäsenPOHJOIS-POHJANMAAN LIITON VALTUUSTO PUHEENJOHTAJISTO

Kalervo Ukkola, kaupunginvaltuutettu
Maakuntavaltuuston varapuheenjohtaja
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, jäsen
Kaupunginhallituksen varajäsen
Puhelin: 040 755 9905
Sähköposti: kalervo.ukkola@ouka.fiPOHJOIS-POHJANMAAN LIITON HALLITUS

Jaakko Alavuotunki, 11. varavaltuutettu
Maakuntahallituksen jäsen
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan varajäsen
Puhelin: 050 058 4055
Sähköposti: jaakko.alavuotunki(at)gmail.comEDUSKUNNASSA:

Hanna Sarkkinen, kaupunginvaltuutettu
kansanedustaja
Koulutuskuntayhtymä OSAOn yhtymäkokouksen puheenjohtaja
Sähköposti: hanna.sarkkinen(at)eduskunta.fiVasemmistoliitossa

Vasemmistoliiton puoluevaltuustossa:

Hilkka Haaga, kaupunginvaltuutettu
Kaupunginhallituksen jäsen
Business Oulun jäsen
Puhelin: 044 572 4119
Sähköposti: hilkka.haaga(at)gmail.com

Olli Kohonen, 9. varavaltuutettu
Koulutuskuntayhtymä OSAOn yhtymäkokouksen
2. varapuheenjohtaja
Puhelin: 050 352 3239
Sähköposti: kohonen.olli(at)gmail.com

Suvi Röntynen, luottamushenkilö
Joukkoliikennejaoston jäsen
Yhdyskuntalautakunnan varajäsen
Haukiputaan Vasemmiston puheenjohtaja
Oulun Vasemmiston kunnallisjärjestön varapuheenjohtaja
Puhelin: 040 732 0197
Sähköposti: suvi.rontynen(at)gmail.com

Heidi Hietalahti, varajäsen

Vasemmistonaisissa:

Outi Einistö
Vasemmistonaisten hallituksen eli Valtikan jäsen
Sähköposti: outi.einisto(at)gmail.com