Valtuustoaloite: Lisäresurssi lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin


Yhteiskunnasta kertoo paljon se, miten se huolehtii lapsistaan. Lasten ja nuorten hyvinvointi määrittää pitkälti yhteiskuntamme tulevaisuuden.


Lasten ja nuorten mielenterveysongelmat ja pahoinvointi eivät ole uusia ilmiöitä. Kuitenkin monien ongelmat ovat kärjistyneet ja koronakriisi on tuonut näitä ongelmia esille aiempaa enemmän etäkoulun ja muiden rajoitusten muuttaessa lasten ja nuorten elämää.


Mielenterveyspalveluiden saatavuudessa on paljon parannettavaa eikä apua aina saa tarpeen mukaisesti. Myös lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut ovat kuormittuneessa tilanteessa Oulussa.  Jonot niin kaupungin kuin sairaanhoitopiirin palveluihin ovat pitkät. Lapset ja nuoret eivät saa tukea ja apua riittävän nopeasti ja oikea-aikaisesti. Tilanne vaikuttaa myös henkilökunnan jaksamiseen työssään.


Asiakkaita ei ehditä auttamaan riittävällä tavalla avohoidon puolella. Osaltaan tämä on johtanut siihen, että sairaanhoitopiirin psykiatriset nuoriso-osastot ovat myös Oulussa usein ylipaikkatilanteessa.


On perusteltua että, Oulun kaupungin tarjoamiin lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin osoitetaan lisää resursseja. Se vähentäisi inhimillistä kärsimystä ja toisi todennäköisesti pidemmällä aikavälillä taloudellista säästöä raskaiden palveluiden kysynnän sekä nuorten syrjäytymisen vähentyessä. Nuorten aikuisten mielenterveysongelmista johtuvien työkyvyttömyyseläkkeiden välttäminen on inhimillistä ja taloudellista.


Samalla on kuitenkin tärkeää suunnata huomiota, toimenpiteitä ja resursseja myös ennaltaehkäisevään työhön, jolla pyritään ehkäisemään mielenterveysongelmien syntyä sekä tarkastella yhteiskunnan rakenteita, jotka osaltaan synnyttävät lasten ja nuorten pahoinvointia.


Esitän, että Oulun kaupunki varaa vuoden 2022 talousarviossa 800 000 euron lisärahoituksen lasten- ja nuorten mielenterveyspalveluihin henkilökunnan rekrytointiin, palveluiden saatavuuden parantamiseen sekä oikea-aikaisten hoitoketjujen ja asiakkaiden hyvinvointia palvelevien toimintamallien kehittämiseen.

Hanna Sarkkinen
kansanedustaja (vas)
kaupunginvaltuutettu