Vasemmistoliiton valtuustoryhmä: OULUN KAUPUNKI HINKU-VERKOSTOON

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä jätti valtuustoaloitteen, jossa Oulun toivotaan liittyvän Hinku-verkostoon.

Hinku-verkoston on perustettu vuonna 2008 ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkostoksi, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluja tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. Hinku-verkostossa on jo mukana yli 70 Hinku-kuntaa ja siellä jaetaan hyviä käytäntöjä. Hinku-kunnaksi pääseminen edellyttää tiettyjen Hinku-kriteerien täyttymistä. Verkosto tarjoaa mm. päästölaskentapalveluja ja -työkaluja. (https://www.hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Hinku)

Oulun naapurikunta Ii on tehnyt paljon erilaisia tekoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja onnistunut siinä kustannustehokkaasti sekä saanut siitä hyvää mainetta Eurooppaa myöten. Iissä on muutettu myös talousarvio- ja tilinpäätöskäytäntöjä erittäin mielenkiintoisesti. Oululla olisi paljon opittavaa Iistä ja muista Hinku-verkoston kunnista, miten pienillä teoilla pystytään tekemään kustannustehokkaita ratkaisuja.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että Oulu liittyy Hinku-verkostoon ja valmistelee asian siten, että liittymisen edellytyksenä olevat Hinku-kriteerit täyttyvät.

https://www.hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Hinku/Hinkukriteerit

Oulussa 6.9.2021

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä

Anne Huotari