Artikkelit | Yleinen

Oulun seutu häivytettiin

Eikö Oulun seutu olekaan pohjoisen kasvun veturi vaan maakunta kuten kirjoitettiin Kalevassa 9.10.? Maakuntamme asukkaista seudun ulkopuolella asuu 33 % ja työpaikkojen osuus on vielä pienempi, silti kaupunkiseutu sivuutetaan. Maakunnan haasteita on, että väestö vähenee muualla kuin Oulun seudulla, mikä… vas admin

Sivakan tuottovaatimus voisi käynnistää vuokrankorotuskierteen

Oulun kaupungin valmisteilla olevat uudet omistajapoliittiset linjaukset sisältävät monia suuria, potentiaalisesti suoraan lompakoissa näkyviä miinoja tavallisen kansan kannalta. Eräs näistä on ajatus laittaa vuokra-asuntotoimintaa hoitava Sivakka-Yhtymä Oy maksamaan tuottoa omistajalleen Oulun kaupungille ensi vuodesta alkaen. Tämä saattaisi johtaa siihen, että… vas admin

Hanna Sarkkisen valtuustokysely hankintojen vastuullisuudesta

Kunnat tekevät vuosittain hankintoja miljardien eurojen arvosta. Hankinnoille ja niiden tekotavoilla ja eettisillä periaatteilla on merkitystä ja vaikutusta niin kotimaassa kuin maailmallakin. Hankintaperiaatteet vaikuttavat työllisyyteen ja työoloihin, verovastuullisuuteen, tuotannon ilmasto- ja ympäristökuormitukseen sekä markkinoiden ja uusien ratkaisujen kehittymiseen.  Myös Oulun… vas admin

Pikisaareen ammattikoulukiinteistö kulttuurikäyttöön

Valtuustoaloite 25.9.2017 Pikisaareen ammattikoulukiinteistö kulttuurikäyttöön Oulu pyrkii vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi. Kaupungissamme on hieno kulttuuriperintö ja –historia, mutta se ei riitä. Oulun on oltava elinvoimainen kaupunki myös uudistuvan ja modernin kaupunkikulttuurin näkökulmasta. Täältä on löydyttävä esimerkiksi omaleimaisia sijainteja gallerioille, tapahtumille, käsityöläisten… vas admin

Kulttuuripääkaupunkihankkeessa katseet Pikisaareen

Oulu pyrkii vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi. Hienon tavoitteen saavuttamiseksi on kannettava monta kortta kekoon. Kaupungissamme on hieno kulttuuriperintö ja –historia, mutta se ei riitä. Oulun on oltava elinvoimainen paikka myös uudistuvan ja modernin kaupunkikulttuurin näkövinkkelistä. Täältä on löydyttävä esimerkiksi omaleimaisia… vas admin

Oulun vasemmisto ei lakkauttaisi Tekliä

Kaupungin oman toiminnan jatkaminen on oululaisten etu Infrarakentaminen ja ympäristön ylläpitopalvelut ovat kaupungin oman toiminnan tärkeää ydintä. Kaupunki on pitkään hoitanut näitä tehtäviä. Sillä on siihen erikoistunut osaava henkilöstö, erikoiskalusto ja vastuu laadusta. On ollut nähtävissä, että kaupungin omaa toimintaa… vas admin

Ei katujen ylläpitoa, ei rakentamista

Kuoppia riittää kaduilla ja maanteillä. ”Säästetty” on – kuten niin monissa palveluissa. Korkein oikeus vieritti juuri vastuuta kaupungille katujen ylläpidosta. Kansalaiset ovat ajatelleet aina näin. Samaan aikaan tuli tieto kaupunginhallituksen jaoston esityksestä oman katurakennustoiminnan lakkauttamisesta. Kuulostaa käsittämättomältä, on ristiriitaista. Mistä… vas admin

Eläinmuseo lautakunnan päätettäväksi

Viime viikolla saimme lukea Kaleva-lehdestä kaksi toisistaan poikkeavaa uutista. Ilouutinen oli, että sivistys- ja kulttuurilautakunta oli kokouksessaan käsitellyt kahta valtuustoaloitetta. Niissä molemmissa esitettiin eläinmuseon toiminnan jatkamista sen nykyisissä tiloissa Linnanmaalla. Lautakunta suhtautuikin myönteisesti, ja se päätti:  ”Oulun kaupunki valmistelee yhdessä Oulun… vas admin

Lasaretinsaaren suunnitelmat ylimitoitettuja

Lasaretinsaaren arkkitehtuurikutsukilpailu järjestettiin pikavauhtia kolmen valitun arkkitehtitoimiston kesken. Kokonaisrakennusoikeus koko kilpailualueelle sisältäen päiväkodin oli asetettu kilpailuohjelmassa yhteensä noin 13 000 kem². Tämän lisäksi pysäköintiratkaisu tuli sovittaa suunnitelmaan. Suunnittelun piti huomioida Oulujoen suiston historiallisen ja valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön (RKY 2009)… vas admin

Pyöräilyä ei saa rajoittaa kevyin perustein

Oulun kaupunki haluaa edistää pyöräilyä erilaisin toimin, pyöräilyn edistämisellä on positiiviset vaikutukset mm. kansanterveyteen, keskustan elinvoimaan ja ihmisten hyvinvointiin. Oulussa pyöräily on helppoa johtuen maaston tasaisuudesta, ainoat mäet ovat rakentamisen myötä syntyneitä alikulkutunneleita ja siltoja. Kaupunkipyörät palvelisivat Ouluun saapuvia opiskelijoita… vas admin