Vasemmisto Oulussa

Vasemmistoliitto on punavihreä vasemmistopuolue. Me toimimme oikeudenmukaisen ja ekologisesti tasapainoisen maailman puolesta. Tärkeimmät arvomme ovat tasa-arvo, solidaarisuus ja oikeudenmukaisuus. Politiikassa toimimme ihmisten välisen tasa-arvon lisäämiseksi, demokratian lisäämiseksi, työttömyyden ja köyhyyden vähentämiseksi, viihtyisän ja kestävän elinympäristön rakentamiseksi sekä laadukkaiden palveluiden puolesta.

Oulussa Vasemmistoliitto on kolmanneksi suurin kuntapuolue. Tavoitteenamme on taata kaikille hyvät palvelut ja luoda moni-ilmeinen, elinvoimainen ja viihtyisä kaupunki kaikille oululaisille. Tätä tavoitetta edistämme kunnan päätöksenteossa, valtuustossa ja lautakunnissa.

Vasemmistolaiset toimijat tekevät kuntapolitiikan lisäksi paljon muutakin. Järjestämme keskustelutilaisuuksia, toritilaisuuksia, kulttuuririentoja, koulutustilaisuuksia, kirjoitamme lehtiin ja olemme mukana mielenosoituksissa ja tapahtumissa.

Toiminta Oulussa tapahtuu Vasemmistoliiton Oulun kunnallisjärjestön sekä paikallisten osastojen ja epävirallisempien toimintaryhmien ja aktiivisten jäsenten kautta. Oulun Vasemmisto eli Vasemmistoliiton Oulun kunnallisjärjestö ry on oululaisten vasemmistoliittolaisten yhteinen foorumi, toimielin ja Vasemmistoliiton edustaja Oulun kaupungissa. Osastot taas ovat käytännön toimintaa järjestäviä toiminnan väyliä.

Jäsenjärjestöt valitsevat vuosittain toimikunnan hoitamaan kunnallisjärjestön asioita. Jäsenjärjestöt ovat kuitenkin itsenäisiä yhdistyksiä, eikä kunnallisjärjestöllä ole suoraa päätäntävaltaa niiden asioihin ja päätöksiin. Kunnallisjärjestö asettaa Vasemmistoliiton kunnallisvaaliehdokkaat ja osallistuu vaalityöhön. Kunnallisjärjestö myös tekee esityksen Vasemmistoliiton edustajiksi kunnallisissa luottamustehtävissä.

Jäsenet ja toimijat ovat Vasemmisto, joten jos olet kiinnostunut toiminnasta ota yhteyttä  tai lähde mukaan!