Aitoa kuulemista

Yhdysvaltain presidentin vaalien tulos on ollut monille yllätys. Mielipidetutkimuksetkaan eivät kyenneet ennustumaan vaalin lopputulosta. Puuttumatta sen enempää valituksi tulleen Donald Trumpin vaalikamppailun aikaisiin lausuntoihin, on syytä pysähtyä tarkastelemaan kansalaisten äänestyskäyttäytymistä sinällään.

Maamme lähihistoriassa vastaava ilmiö oli perussuomalaisten yllättävä vaalimenestys eduskuntavaaleissa, joka toistui viime vaaleissa. Myös Britannian brexit-äänestys EU:sta eroamiseksi voidaan lukea tähän samaan vaalien tulosten joukkoon, johon liittyy populistista sanomaa.

Kaiketi kansalaisten yllättävä äänestyskäyttäytyminen liittyy siihen, että vallassa olevien poliittisten päättäjien koetaan etääntyneen kansalaisten arjesta. Ihmiset kokevat, että heidän tarpeitaan ei ole otettu riittävästi huomioon. Heitä ei ole kuultu herkällä korvalla.

Pitäisikö sitten eri poliittisten puolueiden ryhtyä viljelemään enemmän katteettomia lupauksia populistiseen tyyliin?

Viimeisimmät gallupit Suomen puolueiden kannatuksesta kertovat karua kieltään siitä, että perussuomalaiset eivät ole voineet pitää kiinni vaalilupauksistaan maan hallituksessa. Äänestäjät ovat pettyneinä siirtyneet kannattamaan muita puolueita. Populismi ei siis pitkälle kanna.

Kunnallisvaalit pidetään huhtikuussa keväällä 2017. Miten kuntatasolla voidaan taata kuntalaisten ja päättäjien välinen vuoropuhelu siten, että kuntalaisten luottamus päättäjiin säilyy? Luottamus tarkoittaa myös äänestysprosentin kohoamista mieluummin yli 70%:n kuin 50%:n tuntumaan, johon se on valitettavasti mennyt useilla Oulunkin äänestysalueilla.

On syytä järjestää eri puolilla kaupunkia yleisötilaisuuksia, joissa päättäjät ja kuntalaiset kohtaavat ja joissa käydään aitoa vuoropuhelua. Viimeisimmät positiivisella tavalla mieleen jääneet yleisötilaisuudet liittyvät lähikoulujen puolesta järjestettyihin tapahtumiin. Niissä kaikissa ominaista on ollut faktatietoon pohjautuvat perustelut, joita alueen aktiivit ovat esittäneet. Viimeisin tällainen tilaisuus järjestettiin Sanginsuussa. Tilaisuuksista puuttuivat lonkalta heitettävät herjat päättäjiä ja virkamiehiä kohtaan. Toki tunteikkaita puheenvuoroja käytettiin, mutta tunteethan kuuluvat elämään.

Kaiken kaikkiaan päätöksenteon tuleekin perustua tietoon ja päätösten vaikuttavuuden arviointiin. Esimerkiksi on vältettävä sellaisia lyhytnäköisiä päätöksiä, jotka aiheuttavatkin pitemmällä aikavälillä lisämenoja ja kuntalaisten palvelut samalla heikentyvät.

Aito kuuleminen ja vuoropuhelu ei tietenkään aina tarkoita sitä, että päättäjät voisivat toteuttaa kaikki kuntalaisten toiveet, mutta tärkeintä on tulla kuulluksi puolin ja toisin.

Mikko Raudaskoski
(forum24 17.11.2016)