Aktiivimallilla lisätään työttömien syyllistämistä

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston mielestä hallituksen aktiivimalli on peruttava. Piirijärjestö antaa tukensa yli 100 000 nimeä keränneelle kansalaisaloitteelle, joka tähtää tähän. Aktiivimalli on erityisen ongelmallinen pohjoisen näkökulmasta. Se on puhdas leikkuri työttömyysturvaan varsinkin keskusten ulkopuolella. Vaikka työpaikkoihin ja työllistymistä edistäviin toimiin tekisi tuhat hakemusta, työttömyysturvasta nipistetään, jos paikkoja niihin ei löydy. Työttömyyden entuudestaan vaivaamilla seuduilla niitä ei yksinkertaisesti ole riittävästi. Myös Kelan asiantuntijat ovat todenneet aktiivimallin ongelmat.

On käsittämätöntä, että keskusta on hyväksynyt syrjäseutujen tyhjennysautomaatin. Kokoomuslaiset ovat tämän tavoitteen julkituoneet, kun taas Soinin sinisille kaikki käy. Itse asiassa työministeri Lindström aikoo laittaa työttömät yhä kyykympään, koska hallitus on valmistelemassa aktiivimallin jatko-osaa, jossa pakotetaan työtön hakemaan vähintään yhtä työpaikkaa viikoittain ja raportoimaan tästä viranomaisille. Jos isoveljelle ei tästä kerro tai sen vahingossa unohtaa, rapsahtaisi 60 päivän karenssi.

Lisäksi esimerkiksi Oulussa merkittävä osa avoinna olevista työpaikoista on korkean koulutuksen vaatimia työpaikkoja tai puhelinmyyntityöpaikkoja, joista ison osan palkkaus perustuu provisioon. Aktiivisuusvaatimuksessa edellytetään palkkauksen olevan TES:n mukainen tai vähintään 6,91 euron tuntitasoa, mikäli alalla ei ole työehtosopimusta. Ehto ei läheskään aina täyty esimerkiksi puhelinmyyjän provisiotienestissä.

Pitkäaikaistyöttömille aktiivimalli on suora leikkaus, koska heille ei tällä hetkelläkään ole riittävästi palveluita, esimerkiksi monialaista työ- ja toimintakyvyn arviointia. Niiden saaminen edellyttäisi kuntien oman rahoituksen lisäämistä palveluihin, mutta juuri mikään kunta ei ole tiennyt tähän varautua näin nopeasti.

Aktiivimalli on työttömyyskorvausmenojen alentamishanke, jolla ei ole aitoa tekemistä työllisyyden parantamisen kanssa. Työttömille ei lisäksi ole hankkeesta tiedotettu juuri mitään. Työttömyyskassoista on todettu ansiosidonnaisten päivärahojen maksatuksen hidastuvan aktiivimallin takia, koska etuuksien hyväksyminen on toteutettava käsipelillä.

Toivottavaa on, että hallitus olisi perunut aktiivimallinsa jo tämän kirjoituksen ilmestyttyä. Joka tapauksessa sen tilalle on kehitettävä ratkaisuja, jotka kannustavat positiivisesti työnhakijoita hakeutumaan työmarkkinoille. Esimerkiksi työvoimaviranomaisten resurssit on nostettava pohjoismaiselle tasolle. Tanskassa yhden virkailijan vastuulla on 12 työtöntä, Suomessa sama luku on 166. Lisäksi työttömyysturvan ja asumistuen suojaosaa on nostettava ja tehtävä tiukat ennakkopäätökset työnteon vaikutuksesta etuuksiin. Palkkatukimäärärahoja on lisättävä ja tehtävä itsensätyöllistämisestä houkuttelevaa muun muassa korottamalla alv-velvollisuuden alaraja 25 000 euroon.