Anne Huotarin tekemä valtuustokysymys

Alla oleva Anne Huotarin tekemä valtuustokysymys käsitellään ma 3.4.17 klo 17 alkavassa valtuuston kokouksessa. Virkamiehet antavat vastauksen. Yleisöllä on mahdollisuus tulla kuuntelemaan kokousta.

 

Valtuuston työjärjestyksen 10 §:n mukainen valtuustokysymys

Anne Huotari, Vasemmistoliiton valtuustoryhmä Oulun kaupunki on saanut viime vuonna tilaamansa tutkimuksen Nuorten aikuisten sosiaalisen tuen tarpeet ja niihin vastaaminen.

Kysymykseni kuuluu:

Mitä toimenpiteitä tutkimuksen johtopäätösten johdosta on tehty ja suunniteltu?

Mitä sivistys- ja kulttuuritoimi aikoo tehdä, etteivät nuorten lukio-opinnot keskeydy taloudellisista syistä ja siten tarve sosiaalisen tukeen lisäänny, kun opintoihin liittyvät opintotarvikkeet ovat uuden opetussuunnitelmanjohdosta kallistuneet syksystä 2016 alkaen (laskelman mukaan lukion kustannukset ovat noin 2.600 e lukioaikana/HS 14.9.2016)?