Ateria- ja puhtauspalvelujen ulkoistamisesta

Julkaistu Kalevassa 16.10.2020

Oulun kaupunki on päättänyt kokonaisulkoistaa ateria- ja puhtauspalvelut. Ylen Pohjois-Suomen uutisissa (14.10.2020) Sisko Junttila kertoi hyvin monipalvelutyöntekijän tehtävästä ja osaamisvaatimuksista. Työ sisältää monenlaisia tehtäviä, jotka vaativat kouluttautumista ja osaamisen päivittämistä. Varsinkin korona-aikana korostuu korkea hygieniaosaaminen.


Junttila toi esiin myös sen, kenelle hän työtään tekee: laitoshoidossa oleville vanhuksille. Monipalvelutyöntekijä toimii lähellä hoidettavaa, hän on työssään lähellä ihmistä. Häneltä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja suhteessa asiakkaisiin ja muuhun henkilökuntaan. Pitkään työsuhteessa olleet monipalvelutyöntekijät ovat tärkeitä ihmisiä vanhuksen tai vammaisen arjessa. Samalla he ovat jäseniä moniammatillisissa tiimeissä, joissa yhteistyön tulee toimia sujuvasti.
Ylen uutislähetyksessä laskentatoimen professori Juha-Pekka Kallunki perustelee ulkoistuksen hyötyä siten, että suuremmassa mittakaavassa työn pystyy tekemään paremmin ja kustannustehokkaammin.
Minun on vaikea kuvitella, miten huonommilla työehdoilla työntekijät tekevät työnsä paremmin. Onko huomioitu, että jatkuva kilpailutus voi lisätä henkilökunnan vaihtuvuutta? Se tarkoittaa toistuvasti uusien ihmisten perehdyttämistä ihmisten kodeissa, oli kyse laitoshoidosta tai palveluasumisesta.


Voiko ulkoistaminen tulla loppujen lopuksi kalliimmaksi kuin oman tuotannon palvelu? Tähän professori toteaa, että näin voi käydä, mikäli ei onnistuta rakentamaan sopimusta toimivalle tasolle.
Tilapalveluissa osataan kyllä laatia hyvät kilpailutusasiakirjat palvelun käyttäjän laatuvaatimuksia tarkasti kuunnellen. Jos vaaditaan esimerkiksi sairaalatason päivittäistä siivousta vaikeavammaisten ihmisten tehostettuun palveluasumiseen, niin se on myös oikeasti toteutettava niin, että asiakkaat voivat toimia vaikka lattiantasolla. Ei ole kohtuullista, jos palvelun laadusta joudutaan toistuvasti reklamoimaan tai jos henkilökunta joutuu korjaamaan siivoustyön puutteita varsinaisen asiakastyön ohella.
Valtuusto liitti yksimielisesti ponnen ateria- ja puhdistuspalvelujen kokonaisulkoistuksen päätökseen. Ponnessa edellytetään selvitystä vuosina 2022 ja 2023 ulkoistuksen vaikutuksesta palvelun laatuun, saatavuuteen sekä työntekijöiden työtyytyväisyyteen ja tarvittaessa harkitsee ottaa toiminnot takaisin omaksi tuotannoksi.

Kun asianmukainen ja perusteellinen selvitys tehdään, johtopäätös voi hyvin olla se, että ateria- ja puhtauspalvelut tulee palauttaa takaisin kaupungin omaksi tuotannoksi.

Eija Säilynoja