De­mo­kra­tiaa Oulun pää­tök­sen­te­koon

Julkaistu Forum24:ssä 14.4.2021

Kiimingin Vasemmisto ry käsitteli 27.3. oululaisten yhteisten asioiden hoitamiseen muodostunutta hallinto-organisaatiota ja sen viimeaikaista toimintaa.

Kaupungin ns. konsernihallintoa johtaa valtuusto, jolle asiat esittää kaupunginhallitus. Hallituksen työkaluna on konsernijaosto, jonka valta on muodostunut merkittäväksi päätöksenteossa.

Kaupunginhallitus on konsernijaoston ohjaamana tehnyt päätöksiä, joiden Kiimingin Vasemmisto ry kokee olevan oululaisten edun vastaisia.

Kaupungin omaa palveluntuotantoa on jo vuosia ulkoistettu esimerkiksi erilaisiin tilaaja-tuottajamalleihin vedoten, vaikka tilaaja-tuottajamallista on luovuttu. Kuntavaalien alla oikeisto- ja keskustapuolueet ovat osoittaneet tukensa tässä tuhoamisprosessissa.

Viime aikoina konsernijaoston toimesta on päätetty hävittää mm. kaupungin puhtaus- ja ateriapalvelut sekä Oulun Digin palvelutuotanto. Toimialojen johtokuntia ei ole kuultu.

Emme hyväksy päätöksentekoprosesseja, joissa ulkoistamispäätökset eivät perustu erilaisten näkökulmien huomioimiseen, vaan päätöksentekijöiden omien etujen tavoitteluun.

Viimeisimpänä konsernihallinto hyväksyi kaupan, jossa Oulun Energia Oy myi veronmaksajien omistaman Oulun Energia Urakointi Oy:n Destialle. Päätöstä ei tehnyt valtuusto eikä valtuutettuja valistettu kaupasta.

Asia on julistettu osakeyhtiölakiin vedoten salaiseksi. Todellinen omistaja, Oulun kaupungin asukas, ei todennäköisesti saa tietoa myyntihinnoista tai siitä, mihin kaupasta saatavat miljoonat käytetään.

Konsernihallinnon tapoihin on kuulunut ainoastaan talousarviovajeesta tiedottaminen. Voitollisesta tilinpäätöksestä ei informoida.

Päätösten epädemokraattisuuden vuoksi Kiimingin Vasemmisto ry ehdottaa puhtaus- ja ateriapalveluiden sekä Oulun Digin palvelutuotannon ulkoistamista koskevien päätösten uudelleenkäsittelyä.

Tällä lausumalla haluamme myös aloittaa laajemman keskustelun Oulun nykyisen hallintomallin demokratisoimiseksi sekä päätöksenteon läpinäkyvyyden ajamiseksi.