Ei leikata koulutuksesta!

Oulun seudulla on jouduttu yllättävään tilanteeseen, kun valtion koulutukseen kohdentamaa rahoitusta leikattiin vuoden 2017 osalta odotetun 8 miljoonan sijasta 11 miljoonaa euroa. Oulun seudun koulutuskuntayhtymässä on vähentyneen tulorahoituksen vuoksi jo aiemmin sopeutettu toimintaa opetusta uudelleen järjestämällä ja henkilökunnan määrää vähentämällä.

Tähän ministeri Sanna Grahn-Laasosen (kok.) kolmen miljoonan euron lisäleikkaukseen ei ole varauduttu ja siksi opiskelijoiden aloituspaikkoja joudutaan karsimaan, jos leikkauksia ei saada peruttua tai muuten korvattua. Yksi mahdollisuus on saada kalliita koneita ja laitteita käyttäviin koulutusaloihin lisämäärärahaa laiteinvestointeihin.

Erityisen ongelmalliselta Oulun seudun ammatilliseen koulutukseen kohdentuvat leikkaukset lisäleikkauksineen tuntuvat, koska alueellamme nuorisotyöttömyysluvut ovat maan korkeimpia. Samalla koulutuspaikkoihin on kuitenkin riittänyt hyvin hakijoita ja täyttöaste on perinteisesti ollutkin täydet 100%.

Jos koulutuspaikkoja joudutaan vähentämään, niin alueen kunnissa joudutaan aina vain hankalampiin nuorisotyöttömyyslukuihin. Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten määrä uhkaa kasvaa ja yhteiskunnan kustannukset heidän osaltaan kasvavat miljoonilla euroilla.

Leikkaukset eivät kosketa yhtä haitallisesti niitä koulutuksen järjestäjiä muualla maassa, joissa täyttöaste on jäänyt selkeästi alle 100%:n. Näin on esimerkiksi Helsingin seudulla, jossa sisään otettujen opiskelijoiden määrä ei vähene koulutustarjonnan supistuessa, koska täyttöaste on jäänyt vajaaksi.

Oulun Keskustan suunnalta on ehditty jo esittämään kuntayhtymän Oulun kaupungin alueella toimivien koulurakennusten osalta kiinteistöveron palautusta. Kyllä valtion kompensaatio on syytä katsoa ensin loppuun saakka ennen kuin luvataan jäsenkuntien kustantavan maan hallituksen toteuttamat leikkaukset!

Hallituspuolueiden Oulun vaalipiirin kansanedustajilla on nyt päävastuu vaikuttaa opetusministeri Gran- Laasoseen sekä pääministeri Sipilään (kesk.), että nämä järjettömät leikkaukset voidaan tavalla tai toisella perua.

Mikko Raudaskoski

(Oulu-Lehti 8.2.2017)