Entä pyöräilevä lukiolainen?

Viime toukokuussa Oulun kaupungin sivistyslautakunta hyväksyi lukioidensa yhteistoimintaoppaan (”Rotokolla”). Opas antaa muuan muassa ohjeita oppilaiden tasapuoliseen kohteluun. Lisäksi oppaassa kerrotaan, mitkä kurssit luetaan hyväksi muualla suoritettuina lukiolaisen kokonaiskurssimäärään.  Yksi tällainen hyväksi luettava kurssi on syksystä 2016 alkaen lukiolaisen suorittama autokoulu. Aja kortti ja saat maksua vastaan yhden lukiokurssin opiskelukansioosi! Helppoa, mutta ei ongelmatonta.

Autokoulussa suoritetun ajokortin hinta on korkea, noin 1700 – 2000 euroa. Lisäksi on muistettava, että lukion oppikirjat, erilaiset maksut ja opiskeluvälineet tulevat opiskeluaikana maksamaan jo nyt noin 1800 – 2000 euroa.  Monen vanhemman onkin mahdotonta kustantaa oppimateriaalien lisäksi lapsensa osallistuminen ”autokoulukurssille”. Mahdollisuus ”ostaa kurssi” vaarantaa sekä nuorten että heidän huoltajien tasapuolisen kohtelun. Tällaisia eriarvoistumista kiihdyttäviä paikallisia päätöksiä ei tule tehdä.

Lukion yhtenä tavoitteena on lisätä oppilaidensa ympäristötietoisuutta.  Nyt opas on kääntää tälle tavoitteelle selkänsä ja kurkottautuu menneisyyteen sekä suorastaan kannustaa yksityisautoiluun.  Miksi näin? Kenen intressiä tässä ajetaan? Onko tarkoitus tietoisesti heikentää joukkoliikenteen käytettävyyttä? Onko syynä se, että viime vuosina ajokortin omistavien nuorten määrä on laskenut rajusti Suomen suurissa kaupungeissa? Esimerkiksi Helsingissä se on alle 50 prosenttia. Länsinaapurin Tukholmassa vain 25 – 30 prosenttia nuorista omistaa ajokortin.  Syyt nuorten kortittomuuteen niin meillä kuin naapurissakin ovat samat: kortin kalleus, oma tai vanhempien heikko taloudellinen tilanne, hyvä joukkoliikenne ja kohentunut ympäristötietoisuus.

Lopuksi kysymys ”Rotokollan” laatineille ihmisille: Miksi lukiolainen, joka kulkee koulumatkansa kävellen, polkupyörällä tai bussilla, ei saa tästä ekologisesta valinnastaan hyväksi luettavaa kurssia? Miksi tämä oikeus on vain ajokortin omistavilla lukiolaisilla?

Mauno Murtoniemi

Opettaja, valtuutettu