Hanna Sarkkinen esittää lisämäärärahaa lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden parantamiseen Oulussa

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut ovat kuormittuneessa tilanteessa Oulussa.  Jonot niin kaupungin kuin sairaanhoitopiirin palveluihin ovat pitkät.

– Kuulemme kaikkialta Suomesta, että lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden saatavuudessa on ongelmia eikä apua aina saa tarpeen mukaisesti. Ongelmat eivät ole uusia, mutta korona on kärjistänyt tilannetta, Sarkkinen sanoo.

Kaupunginvaltuutettu Hanna Sarkkinen on jättänyt ongelmien korjaamiseen tähtäävän talousarvioaloitteen Oulun kaupungin vuoden 2022 budjettiin.

– Meillä on vastuu auttaa lapsia ja nuoria ja ratkaista nämä vakavat puutteet palveluissa. Esitän Oulun kaupungin ensi vuoden budjettiin 800 000 euron lisämäärärahan lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantamiseen, Sarkkinen toteaa.

Lisäresurssi Oulun kaupungin tarjoamiin lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin voisi osaltaan vähentää inhimillistä kärsimystä ja tuoda pidemmällä aikavälillä taloudellista säästöä raskaiden palveluiden kysynnän sekä nuorten syrjäytymisen vähentyessä. Nuorten aikuisten mielenterveysongelmista johtuvien työkyvyttömyyseläkkeiden välttäminen on inhimillistä ja taloudellista.

– Lisärahoitus tulisi käyttää lasten- ja nuorten mielenterveyspalveluihin henkilökunnan rekrytointiin, palveluiden saatavuuden parantamiseen sekä oikea-aikaisten hoitoketjujen ja asiakkaiden hyvinvointia palvelevien toimintamallien kehittämiseen, Sarkkinen toteaa.

– Samalla on kuitenkin tärkeää suunnata huomiota, toimenpiteitä ja resursseja myös ennaltaehkäisevään työhön, jolla pyritään ehkäisemään mielenterveysongelmien syntyä sekä tarkastella yhteiskunnan rakenteita, jotka osaltaan synnyttävät lasten ja nuorten pahoinvointia, Sarkkinen sanoo.

Hanna Sarkkinen
kansanedustaja (vas)
kaupunginvaltuutettu