Haukiputaan Vasemmisto ei hyväksy lukion lakkauttamista

Haukiputaan Vasemmiston syyskokous 25.10.2015

Haukiputaan Vasemmisto kannattaa Oulun tasapuolista kehittämistä ei keskittämistä

Monikuntaliitoksen johtavana periaatteena oli vahvistaa koko Oulun palvelutuotantoa yhdyskuntarakenteessa, hyvinvointipalveluissa sekä koulu- ja sivistyspalveluissa.

Haukiputaan Vasemmiston mielestä se merkitsee vahvan kanta-Oulun kehittämisen ohella elinkelpoisia ja vireitä lähialueita. Kaupunki on aloittanut tätä periaatetta noudattaen hyvinvointialueiden kehittämisen. Samoin on oikeansuuntaisesti kehitetty lähidemokratiaa, josta mainittakoon suuralueiden yhteistyöryhmien organisoiminen ja niiden toimintamahdollisuuksien kehittäminen. Myös kuntalaisaloitteiden tekoon on panostettu.

Ensi vuoden (2016) talousarvion kouluverkkoesitys murentaa Oulun tasapuolista kehittämistä. Haukiputaan Vasemmisto on sitä mieltä, että hyväksi koetut alakoululaisten lähikouluperiaate ja yläkoulujen aluekoulut tulee säilyttää mahdollisimman kattavasti. Tärkeä on pitää myös kattava lukioverkosto Oulun alueella, joista yksi lukio on Haukiputaan suuralueella.

Tutun kouluyhteisön vahvuutena on kasvattaa tasapainoisia lapsia ja nuoria. Tämä tukee pitemmällä aikavälillä lähialueiden elinvoimaisuutta ja sitä kautta koko Oulun kehittymistä Pohjois-Suomen vahvana kaupunkikeskuksena.

LIISA KOSKELA