Henkilöstön asema on turvattava muutostilanteissa

 

Oulun kaupungissa on viimeisten vuosien aikana käyty läpi melkoisia muutoksia. Suuri kuntaliitos takana, yhtiöittämiset ja liikkeenluovutukset ovat arkipäivää kaupungin palvelutuotannossa.

Sote- ja maakuntauudistus on vuosikymmeniin kuntalaisten palvelujen kannata merkittävin muutos. Sote-uudistus on toteutettava yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti, jotta kaikille kuntalaisille turvataan laadukkaat julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Julkinen palvelutuotanto on luotettavien ja laadukkaiden palvelujen selkäranka.

Tulevaisuuden kuntaan jää paljon palveluja ja näitä ei saa todellakaan unohtaa Sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa.

Ei enää koulutusleikkauksia ja subjektiivinen päivähoito-oikeus on palautettava kaikille perheille.

Lapsille ja nuorille tulee taata turvallinen ja terveellinen varhaiskasvatus ja koulupolku. Ennaltaehkäisevien palvelujen, kuten liikunnan ja kulttuurin merkitystä on korostettava. Alle 18-vuotiaiden liikunnan harjoitus- ja kilpailuvuorot tulee säilyttää maksuttomina.

Oulun kaupungin liikelaitokset sekä yhdyskunta ja ympäristöpalvelut ovat merkittävässä asemassa ja palvelevat kuntalaisia joka ikinen päivä; Ateria- ja puhtauspalvelut kouluille, päiväkodeille sekä vanhustenhoitoon, puhdasta vettä kuntalaisille, teiden ja rakennusten kunnossapito ja infrapalvelut sekä julkinen liikenne.

Palvelujen järjestäminen tulee hoitaa jatkossakin kaupungin omana tuotantona, eikä niitä tule antaa monikansallisille firmoille demokratian ulottumattomiin. Oman kunnallisen palvelutuotannon kehittämisen tulee jatkossakin olla ensisijainen vaihtoehto palvelujen tuottamiselle.

Henkilöstön asema on turvattava muutoksessa ja työntekijät on otettava aidosti mukaan eri valmistelu- ja kehittämisprojekteihin. Kaupungilla on osaavaa, asiantuntevaa sekä tunnollista henkilöstöä, jotka ovat avainasemassa palvelujen tuottamisessa. Työntekijöiden aseman ja työolojen turvaaminen on erittäin tärkeää.

Oulun vasemmiston valtuustoryhmä on puolustanut henkilöstön asemaa ja äänesti myös v. 2014 toteutettuja lomautuksia vastaan. 2017 talousarvioesitykseen on kirjattu YT-menettelyn mukaisten neuvotteluiden aloittaminen, mutta onko tämä perusteltua v. 2016 tilinpäätöksen perusteella?

Tässäkin ennakoidaan Sote- ja maakuntauudistukseen, vaikka todellisuudessa pitäisi muistaa myös Tulevaisuuden kuntaan jäävät tehtävät ja palvelut.

Julkisten palvelujen ammattilaiset on aika nostaa heille kuuluvaan arvoonsa.

Karita Alanko
pääluottamusmies
varavaltuutettu
Sivistys- ja kulttuurilautakunnan jäsen
kuntavaaliehdokas (vas.) Oulu