Henkilöstön lomauttamista Oulussa ei pidä helpottaa

Oulun kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2013 joulukuussa lomauttaa koko henkilöstön tavoitteena 5 miljoonan leikkaus palkkoihin. Vasemmistoliitto äänesti ainoana puolueena lomautusta vastaan. Osoitimme, että lomautus ei säästä 5 miljoonaa euroa, vaan jopa lisää kustannuksia. Kuntalaisten oikeus lakisääteisiin palveluihin vaarantui. Henkilöstön työpaine ja sairastavuus kasvoi. Lomautuksen järjestäminen teetti esimiehillä ja henkilöstöllä turhaa työtä. Lomautuksen takia menetettiin mm. päivähoitomaksutuloja. Terveydenhuollossa asiakkaat ohjautuivat kalliimpiin erikoissairaanhoidon palveluihin. Lomauttaminen esti palkkatuella työllistämisen. Pitkäaikaistyöttömyyden kustannukset kaupungille lisääntyivät.

Vuonna 2014 Oulu oli ainoa iso kaupunki , joka lomautti koko henkilöstön, vaikka talouden tilanne ei sitä vaatinut. Lomautuksia oli tuolloin 29 kunnassa/kuntayhtymässä. Lomautuksista käydään edelleen kiistaa oikeusasteissa. Oulun käräjäoikeus tuomitsi Oulun kaupungin maksamaan kahdeksalle työntekijälleen hyvitystä viiden päivän lomautuksesta, koska yt-neuvottelut lomautuksesta käynnistettiin kolme kuukautta valtuuston päätöksen jälkeen, maaliskuussa 2014. Oikeuskäsittely jatkuu hovioikeudessa.

Oulun kaupungin uusi hallintosääntöluonnos on käsittelyssä. Luonnokseen sisältyy henkilöstöpolitiikan kannalta iso muutos. Henkilöstön lomautuksesta päättäminen esitetään siirrettäväksi kaupunginhallituksen toimivaltaan. Nykyisin päättäminen kuuluu kaupunginvaltuustolle. Tätä muutosta ei pidä hyväksyä, vaan pitää päätösvalta kaupunginvaltuustolla. Silloin käsittely on julkisempaa ja perusteellisempaa. Kokemukset lomautusten haittavaikutuksista otetaan paremmin huomioon.

Mikko Viitanen, kaupunginvatuutettu