Hietasaari myllätään – olisiko aika herätä?

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi kokouksessaan 13.9. Hietasaaren kaupunkiviljelyalueen asemakaavan. Kaavassa arvokasta yli 50 vuotta vanhaa ulkoilumetsää raivattaisiin siirtolapuutarhojen, kasvihuoneiden ja palstaviljelmien tieltä.

Vaikkakin lautakunnan hyväksymässä kaavassa on itsessään ongelmallisia kohtia, niin suurempi kysymys on se, että kaava selvästi ennakoi lähiaikoina lautakunnan käsittelyyn tulevaa Nallikarin asemakaavaa eli niin sanottua huvipuistokaavaa. Huvipuistokaavassa nimittäin nykyiset viljelypalstat kaavoitetaan huvipuiston parkkipaikoiksi ja lautakunnan hyväksymä kaava siis ennakoi tätä siirtämällä ne. Onkin kysyttävä miksi nämä toisiinsa linkittyvät tärkeät kaavat on käsitelty erikseen, ja vielä väärässä järjestyksessä?

Huvipuistokaavan tarkoituksena on huvipuiston, Kalevala Parkin, perustaminen Hietasaareen. Saari on nykyisellään hiljainen, luonnonmonimuotoisuudella ihastuttava ulkoilu- ja virkistysalue kuntalaisille. Osalla Hietasaaresta on valtioneuvoston 2009 vahvistama valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön asema ja se on Oulun ydinviheralue. Huvipuistolle kaavailtu alue ulottuu merkittäväksi kulttuuriympäristöksi merkitylle alueelle, ja alueelta löytyy myös uhanalaiseksi luokiteltua eliöstöä. On selvää, että huvipuisto muuttaisi Hietasaaren luonnetta, ja mikä pahinta, tekisi sen peruuttamattomasti.

Kaupunki selvitti sidosryhmäselvityksessä kuntalaisten mielipidettä Hietasaaren huvipuistoon vuonna 2014. Selvityksessä 70 % 1500 vastaajasta vastusti ajatusta. Selvitys kuitenkin sivuutettiin asenteella ”tällaiset hankkeet herättävät aina vastustusta”. Olisiko selvitys jätetty huomiotta, jos sen tulos olisi ollut huvipuistolle myönteinen?

Ottaen huomioon Hietasaaren ympäristöllisen ja virkistyksellisen arvon sekä kuntalaisten mielipiteen alkaa huvipuistohanke vaikuttaa järjettömältä. Kalevala Parkiin liittyvässä keskustelussa on ollut omituinen piirre; ”ei huvipuistoa Hietasaareen” on tulkittu tarkoittavan ”ei huvipuistoa minnekään”. Kuitenkin aiemmin mainitusta sidosryhmäselvityksestä selviää, että 60 % vastaajista kannattaa huvipuistoa jonnekin muualle kuin Hietasaareen. Tällainen vaihtoehtoinen paikka voisi löytyä esimerkiksi valtatie 4:n varrelta, huomattavasti Hietasaarta parempien kulkuyhteyksien päästä. Kempeleen Linnakalliota on esitetty huvipuiston paikaksi aikaisemminkin, ja tässä olisikin hyvä tilaisuus alueelliselle yhteistyölle. Tuloksena olisi varmasti positiiviset taloudelliset vaikutukset Oululle, mutta ilman Hietasaaren mylläämistä.

Huvipuistokaava vaati vielä yhdyskuntalautakunnan, kaupunginhallituksen ja valtuuston käsittelyn. Vastaavasti kaupunkiviljelykaava kaupunginhallituksen ja valtuuston käsittelyn. Päättäjien tuleekin tarkkaan miettiä, mitä ovat tekemässä.  Eikö olisi hyvä säilyttää jokin paikka Oulussa monimuotoisena ja rauhallisena virkistyspaikkana? Olisiko aika herätä?

Oskar Olaussen
Julkaistu kalevassa 9.10.