Järvi-Oulun helmet kunnostamatta

Pyykös- ja Kuivasjärvi keskustan kupeessa ovat ympärivuotisia virkistyskeitaita vai ovatko? Miten järvistä on vuosien kuluessa huolehdittu?

Haukiputaan Kuivasjärven kylä liitettiin Ouluun 1961. Perustettu Pienkiinteistöyhdistys esitti kunnallistekniikkaa, järven kunnostamista ja kaatopaikkavalumien estämistä.

Noin 20 vuotta sitten yhdistyksen aktiivit rakensivat rannalle grillikatoksen. Laiturin rakentaminen estyi, koska kaupunki ilmoitti aloittavansa järven kunnostuksen.

V:n 2005 asuntomessuja suunniteltiin Kuivasrannalle, josta luovuttiin järven kunnon takia.

Järviä kuormittivat kaatopaikka ja Typpi Oy:n/Kemiran hulevedet sekä Ruskon kunnallistekniikan rakentamisen kaivuuvedet.

V:sta 1985 happitilannetta on parannettu talviaikaisella ilmastamisella. Se päättyi Pyykösjärvellä 2010 kun vettä johdetaan Oulujoesta. Kuivasjärven hapetusta ei ole saatu järjestettyä 2014 jälkeen.
1990-luvulla rakennettiin kaatopaikan seinämät valumien estämiseksi ja laajennusten maapohjan eristykset.

Järvien tila on ekologisesti välttävä. Se näkyy levinä, happikatona, happamuutena ja kalakuolemina. Rehevöitymistä lisäävät valuma-alueen ravinnevedet.

Kaupunki on arvioinut kunnostustarpeen suurimmaksi Pyykös- ja Kuivasjärvellä, sitten Kaupungin- ja Kalimenoja sekä Kiiminki- ja Oulujoen alaosat. Yhdyskuntalautakunta on 2015 hyväksynyt kunnostusohjelman toimenpiteille.

Pyykösjärvelle tarvitaan mm. imu- ja muuta ruoppausta, tulo- ja lähtöuomien järjestelyä sekä Hiltusenperän kosteikko.

Kuivasjärveä parantavat Ahven-, Kuivas- ja Lopakkaojien laskeutusaltaat ja Kaijonlahden kosteikko. Talvihapetuksen laiminlyönti ja alikulkujen hulevesien lasku järveen ei saa jatkua.

Järvi-Ouluun tarvitaan päättäväisyyttä ja yhteistyötä vesialueet ja ranta-alueet pääosin omistavalta kaupungilta, rahoitusta Ely:ltä sekä aktiivisuutta asukkailta. Näin saamme rantareitit ja vedet monipuoliseen virkistyskäyttöön ja laajemman asutuksen Kaijonrantaan.

Hannu Pyykönen, syntyperäinen pyykösjärvinen
Kalervo Ukkola, kuivasjärvinen v:sta 1983,
kuntavaaliehdokas (Vas)