Kaijonharjun ja Rajakylän terveyskeskukset takaavat parhaat palvelut ja pienimmät investoinnit

Kanta-Oulun pohjoisella alueella on mahdollista toteuttaa asukaslähtöinen, laadun takaava toimiva terveyspalvelujen malli. Se tukeutuu nykyisiin sopivan väestöpohjan Kaijonharjun, Rajakylän ja Tuiran terveyskeskuksiin. Malli tarjoaa parhaan perustan myös muiden palvelujen yhteistyölle ja olisi investoinneiltaan edullisin.

Nämä kolme terveyskeskusta toimivat kasvavilla alueilla ja ovat väestöpohjaltaan ja henkilöstöltään poikkeuksellisen sopivia. Kooltaan ne ovat suurempia kuin maakunnan muut terveyskeskukset.

Asukaslähtöisyydessä painottuvat omahoitaja- ja -lääkäri- sekä niitä tukeva tiimimalli.

Sitä lisäisivät kehittyvät omahoitosivustot, paremmin toimivat ajanvaraukset niin puehlimitse kuin netinkin kautta. Samalla vähennettäisiin nykyisten toimintamallien jäykkyydestä aiheutuvia kustannuksia.

Kaijonharjun, Rajakylän ja Tuiran terveyskeskusten kehittämisellä, hajautetulla järjestelyllä vältytään Tuirassa kalliilta korjaus-, saneeraus- ja laajennusinvestoinneilta. Erityisen kalliiksi suunnitelma tulee, jos investoinnit tehdään kolmeen olemassa olevaan rakennukseen, kuten asukkaille on kerrottu.

Vielä suurempiin investointeihin tai kalliisiin ostopalveluihin päädytään, jos myös kerrotun mukaisesti Tuiran kartanosta tulee osa hyvinvointikeskusta ja se lakkaa olemasta vanhusten palvelutalo, joka korvataan isolla investoinnilla tai kalliilla ostopalveluilla.

Keskittämisestä luopumalla vältetään myös investoinnit parkkitaloon tai -tiloihin.

Puolueosastomme on jättänyt tämän sisältöisen kuntalaisaloitteen Oulun kaupungille.

 

Järvi-Oulun Vasemmisto ry

Tapani Sillanpää

Kalervo Ukkola