Katse isoihin kokonaisuuksiin Oulussa

Monet tahot ovat pelotelleet Oulun karmeasta taloustilanteesta. Erityisesti velkaantumisen on kerrottu olevan kohtuutonta. Todellisuudessa tilanne on isossa mittakaavassa toinen. Oulu ei ole perikadon partaalla.

Oulun kaupunkikonsernin (johon kuuluvat tytäryhtiöt, osakkuusyhtiöt, säätiöt ja kuntayhtymät) nettotulos viime vuodelta oli 53 miljoonaa euroa. Kaupunkikonsernin asukaskohtainen velka oli samana vuonna 4358 euroa. Vertailukohdiksi kelpaavissa Turussa kyseinen lukema oli 6975 euroa ja Tampereella 5740 euroa.

Konsernitason tarkastelunäkökulma on tärkeä, koska näin piirtyy laaja kuva kaupungin taloudellisesta tilanteesta. Oulun kaupunkikonsernilla on myös huomattavasti omaisuutta. Sen kirjanpidon tarkastelu antaa mahdollisuuden sellaiseenkin leikittelyyn, että jos omaisuus myytäisiin kokonaan ja velat maksettaisiin pois, jokaiselle kuntalaiselle voisi lyödä kouraan 7278 euroa. Tämäkin lukema on suomalaiskaupunkien parhaimmasta päästä.

Selvää on, että velkaan ei saa suhtautua kevytmielisesti. On kuitenkin huomattava, että sitä on tarvittu välttämättömiin investointeihin kaupungin kasvaessa. Näin on voitu luoda lisää verotuloja ja työpaikkoja. Toisaalta on myös selvää, että Oululla on paljon taloudellisia ja samalla inhimillisiä kipukohtia. Niitä aiheuttaa erityisesti korkea työttömyys, joka painottuu vahvasti nuorisoon. Ongelmia ei kuitenkaan korjata tarttumalla lillukanvarsiin.

Sellaista toimintaa on esimerkiksi luottamushenkilöpalkkioiden tikunnokkaan nostaminen. Oulun kaupungissa niiden tasoa ei ole tarkastettu sitten vuoden 2003. On myös huomattava, että niiden kokonaissumma on laskenut reippaasti luottamushenkilöpaikkojen määrän supistuessa. Uuden Oulun syntymisen myötä viidestä valtuustosta tuli yksi ja esimerkiksi Oulun siku-lautakunta hoitaa tätä nykyä liki parinkymmenen ”vanhan” Oulun lautakunnan tehtäviä. Oululaiset kuntapäättäjät ovat siis jo tehneet päätöksiä, joiden myötä myös luottamushenkilöpalkkioiden kokonaismäärästä on säästetty merkittävällä tavalla.

Tehtäväänsä vakavasti suhtautuvia luottamushenkilöitä on jokaisessa puolueessa. He valmistautuvat päätöksentekoon kokouksissa istumisen ohella myös perehtymällä esityslistoihin, olemalla yhteyksissä viranhaltijoihin ja ennen kaikkea tavallisiin kansalaisiin oikeita vaihtoehtoja pohtiessaan. Nyt toivoisi julkisessa keskustelussa siirryttävän eteenpäin siihen, miten saamme lisää työpaikkoja, paremman palvelutarjonnan ja miellyttävämmän asuinympäristön oululaisille.

Linjauksista paremman elämän puitteiden luomisen suhteen voi olla perustellusti montaa mieltä, mutta ilman asiapitoista keskustelua (myös talouden suuresta kuvasta) ei voi päästä kohti myönteistä tulevaisuutta.

Varmaa on vain se, että pölhöpopulistisesti vouhkaamalla isot kokonaisuudet unohtuvat. Se tuskin on kenenkään etu.

 

Olli Kohonen
(Forum24 29.6.2017)