Kesätyöseteliä käytetään väärin

Oulun kaupunki tarjoaa työnantajille tukea nuoren palkkaamiseksi 280€ kahden viikon ajaksi. Hienoa, nuoret saavat näin työkokemusta ja oppivat ettei raha kasva puussa. Ongelman aiheuttaa yrittäjien ahneus, suurin osa yrittäjistä maksaa nuorelle palkaksi vain kaupungilta saamansa tuen 280€.

Kesätyösetelin ohjeissa lukee selvästi, että nuorelle on maksettava työehtosopimuksen mukainen palkka, sivukuluineen, työstä on saatava myös työtodistus. Todellisuudessa kaupunki ei valvo millään tavalla, millaista palkkaa työnantajat ovat nuorille maksaneet, kaupunki toivoo pitkäjänteisen tiedottamisen lisäävän tietoutta asiasta ja poistavan ongelman.

Otetaan esimerkiksi jäätelönmyyjäksi palkattava nuori koululainen, hänelle luvataan ensimmäiseltä kahdelta viikolta 280€, mikäli hän oppii tehtävät ja haluaa jatkaa seuraavat kaksi viikkoa hänelle luvataan maksaa 350€ kahdelta viikolta. Molemmat kaksi viikkoiset sisältävät 60 työtuntia, jolloin tuntipalkaksi jää 4,67€ ja 5,83€. Kuulostaa reilulta nopeasti jäätelöpallojen pyörittelystä, mutta ei ole kaupungin laatimien sääntöjen mukainen palkka.

Tarkistin asian paikalliselta PAM toimistolta, kioskimyyjän työehtosopimuksen mukainen palkka on 10,67€ / h. Harjoittelijalle voidaan maksaa alimmillaan 85% tästä summasta, koululaiselle on maksettava vähintään 70% työehtosopimuksen mukaisesta palkasta, eli 7,47€ tunnilta.

Oulun työttömyysaste, erityisesti nuorisotyöttömyys kasvaa koko ajan. Koululaiset kilpailevat kesätöistä nuorten työttömien kanssa, ilman kaupungin myöntämää tukea. Oulun kaupungin on tuen maksajana puututtava väärinkäytöksiin ankarammalla kädellä ja tarkistettava, että nuorille maksetaan työehtosopimuksen mukainen palkka.

Markku Eilola-Jokivirta
Tasa-arvotoimikunnan puheenjohtaja.