Kiimingin Jokirannan koulun sisäilmaongelmat saatava kuntoon

Kiimingin Jokirannan koulun oppilaat ovat kärsineet sisäilmaongelmista jo pitkään. Tilanne kärjistyi keskiviikkona 11.1. aloitettuun oppilaiden ja heidän vanhempiensa järjestämään koululakkoon, jonka on määrä kestää kolme päivää. Lakon pyrkimyksenä on saada vastauksia ongelmien ratkaisemiseksi. Lakon yhtenä tavoitteena on saada vauhtia parakkikoulun rakentamiselle ja taata tasa-arvoiset oppimismahdollisuudet.

Kiimingin Vasemmisto Ry:n johtokunta ilmaisee tukensa Jokirannan koulun oppilaille ja heidän vanhemmilleen. Useita vuosia vakavista sisäilmaongelmista kärsineiden lasten vaikeuksista on oltu yhteydessä päättäjiin − toistaiseksi turhaan. Jokaisella lapsella on oikeus turvallisiin kouluolosuhteisiin − tätä yhteistä päämäärää tulisi kaikkien tahojen tukea. Korvaavien tilojen järjestämisen ja/tai rakennustoiminnan käynnistämisen tulisi tapahtua mahdollisimman nopeasti.