Kilpailuttamalla haluttuja tuotteita

Kalevassa 19.1.2016 olleen jutun mukaan EK ja yrittäjät haluaisivat julkisille hankinnoille lisää valvontaa, hankintalakia valmistelleen työryhmän mielestä valvontaa on jo riittävästi. Valvonta tapahtuu tänä päivänä muun muassa omavalvontana, EK:n mielestä Kilpailu- ja kuluttajavirasto olisi sopivampi taho hoitamaan valvontaa.

Jukka Lehtonen, EK:n asiantuntija sanoo seuraavaa ”Kilpailutetaan, mutta kilpailuttamisen tapa ja ostokselle asetettavat vaatimukset rakennetaan niin, etteä selvästikin halutaan tietyn tahon voittavan.” Kilpailuttamisessa on hyvä asettaa tuotteelle / palvelulle reunaehtoja, jotta tilaaja saa tuotteen joka soveltuu tarpeeseen.

Otetaan pari esimerkkiä.

  1. Kunta tarvii perunoita kouluille, järjestetään tarjouskilpailu ilman ehtoja. Kilvan voittaa toimija maasta N joka toimittaa perunat kuntaan, talven edetessä huomataan laadun olevan heikko. Seuraavana vuonna tarjoukseen laitetaan muutama ehto, esimerkiksi hinta, tuotantotapa, tuotantopaikka ja tuotteen laatu. Nämä pisteytetään tietyllä kaavalla 1-3 pistettä / ehto. Näin saadaan todennäköisesti ostettua kohtuuhintainen lähellä tuotettu laadukas ruokaperuna, joka kelpaa koululaisille koko lukuvuoden ajan.
  2. Kunta on hankkimassa ajoneuvoja työtehtävien hoitamista varten. Tehtävässä tarvitaan nelivetoista kalustoa, avolavalla ja työntekijät joutuvat vastaamaan kesken ajon puhelimeen. Tässä tapauksessa on turvallisuuden ja toiminnan kannalta järkevää asettaa tarjouskilpailuun osallistuville ehdoksi mm. nelivetoinen avolavalla varustettu ajoneuvo, jossa on radiojärjestelmä joka voi käyttää puhelinta bluetooth yhteyden kautta.

Kalevan kirjoituksessa oli esimerkkinä otettu hammashoitoyksiköiden uusiminen. Saksalainen toimija ei ollut voinut osallistua tarjouskilpailuun, koska heidän tuotteessaan ei ollut kilpailutuksen ehdoissa mainittua kääntyvää jalkalippaa. Todennäköisesti kääntyvä jalkalippa on havaittu hyväksi ja sen takia vaaditaan myös uusiin hoitoyksiköihin.

Kilpailutus vaatii taitoa ja tietämystä, ehtoja laittamalla tarjousten määrää saadaan karsittua ja kilpailutettavien tuotteiden ominaisuudet halutuiksi. Tarjottavien tuotteiden ominaisuuksien kasvaessa koko tarjouskilpailu menettää merkityksensä, eikä tilaaja saa enää sitä tuotetta mitä on hankkimassa.

Jokainen meistä tekee hankintoja, kilpailutamme myyjiä ja vertaamme tuotteiden ominaisuuksia. Olemme valmiita maksamaan paremmista ominaisuuksista, halvin tarjous on harvoin paras.