Kouluverkkosuunnitelma

Kun olimme rakentamassa uutta Oulua kunnat kokivat olevansa keskenään kumppaneita, tulevaisuuden uhat ja mahdollisuudet nähtiin yhdistävinä haasteina. Silloin lupasimme että yhteiset arvot ovat vastuullisuus, kumppanuus, yhdenvertaisuus, luottamus ja rohkeus. Vastuullisuus merkitsee käytännössä sitä, että huolehditaan koko Oulun alueesta, kaikissa viidessä entisessä kunnassa ja sen kaikista asukkaista.

Yhdenvertaisuudella tarkoitamme, että kaikkia uuden kunnan asukkaita ja alueita kohdellaan yhtenäisin perustein. Keskinäisen luottamuksen vahvistaminen merkitsee ennen muuta avoimmuutta ja sovituista asioista kiinni pitämistä.

Rohkeus liittyy tarmokkuuteen tarttua yhdistymisen mahdollisuuksiin uuden kunnan rakentamistyössä. Jotenkin tuntuu että nämä asiat on nyt unohdettu ja mennään liikaa talous edellä. Meillä on nuoret joista on pidettävä huolta ja annettava mahdollisuus opiskeluun omalla lähialueella, vanhuksia unohtamatta.

Oulun alueella on tehty kysely mielekkäimmästä asuinalueesta. Kyselyssä nousivat vahvasti esille Oulunsalo, Kiiminki ja Haukipudas. Kyllä näiden alueiden lähipalveluihin pitää satsata, päivähoito peruskoulut, lukio ja terveyspalvelut luovat perheille mahdollisuuden asettua alueelle asumaan. Kaupungin tukiessa alueen elinvoimaisuutta kiinnostuu elinkeinoelämäkin näistä alueista, ihmiset tarvivat kauppoja, kioskeja, kampaamoja, huoltoasemia, jne…

Sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyessä kaupungilta pois itsehallintoalueille, kaupungista on tulossa sivistys-, kulutus- ja kulttuurikaupunki. Tämä sopii hyvin Oululle, joka on väestön keski-iältään yksi Euroopan nuorimmista kaupungeista. Oululle on nyt strateginen kysymys turvata nuorille koulutuspalvelut.

Rauno Hekkala