Kult­tuu­ris­ta on liian helppo säästää – se on kun­nis­sa usein en­sim­mäi­nen sääs­tö­koh­de, jota ei koeta ”pa­kol­li­sek­si” pal­ve­luk­si

Julkaistu Kalevassa 1.12.2020

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta on laadittu, jotta kaikille toteutuisi mahdollisuus luovaan ilmaisuun ja toimintaan, kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen sekä yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen. Kulttuurilain tausta on vahvistaa väestön hyvinvointia, terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä luoda edellytyksiä paikallisen ja alueellisen elinvoiman kehittymiselle.

Jos julkinen rahoitus leikataan pois, sekä kulttuurin kuluttajat että tuottajat ovat riippuvaisia rikkaiden suosiosta. Silti kulttuuri on kunnissa usein se ensimmäinen säästökohde, jota ei koeta “pakolliseksi” palveluksi.

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto muistuttaa, että lainsäädännön mukaan pakollisia eivät ole elinkeinopalvelutkaan. Kulttuurin osuus valtion koko vuoden 2021 budjetista on noin 0,9 prosenttia.

Kunnat ilman kulttuuria ja taidetta ovat kuolevia kuntia. Kulttuurin voima säteilee myös elinkeinopuolelle. Paikkakunnat, joissa on vireää kulttuuritoimintaa, koetaan myös houkuttelevina ja vetovoimaisina. Niin ammattitaiteen kuin ruohonjuuritason toimijoihin kohdistuvat leikkaukset ovat usein erittäin lyhytnäköisiä.

Kulttuuri luo hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja myös työllistää tuen avulla. Kulttuurikokemuksilla on vahva merkitys ihmisen itseluottamuksen rakentumiseen sekä siihen, miten hän kokee olevansa osa yhteiskuntaa. Kulttuurin vaikutukset kantavat yli sukupolvirajojen yhteisöllisyyttä lisäävänä tekijänä. Kulttuurin tukemisella voidaan paikallisesti edistää myös maahanmuuttajien kotoutumista.

Pohjois-Pohjanmaa tarjoaa kulttuurin tekemiseen lähtökohtaisesti monivivahteiset puitteet ja taiteilijan luovuudelle inspiroivat mahdollisuudet niin avarilla maaseutumiljöillä, vilisevillä kaupunkialueilla kuin ylväissä maisemakohteissa Koillismaalla.

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto tukee Oulun kulttuuripääkaupunkihanketta. Se on tärkeä elinvoiman avaus koko maakunnalle ja se pitää viedä läpi yhdessä koko seudun kanssa – onhan hankkeessa mukana 32 kuntaa.

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto tuomitseekin Oulun kaupunginhallituksen esittämän leikkauksen Oulun teatterin toimintaan. Tämä lyhytnäköinen päätös ei vaikuttaisi ainoastaan teatteriin, vaan koko maakunnan kulttuurikenttään, joten se on peruttava viipymättä. Antaa kulttuurin säteillä elinvoimaa!

Heidi Haataja
Pohjois-Pohjanmaan vasemmiston 1. vpj., Liminka
Suvi Röntynen
Pohjois-Pohjanmaan vasemmiston 2. vpj., Oulu