Kun­nian­pa­lau­tus am­ma­til­li­sel­le koulutukselle – nyt tarvitaan asialliset ta­so­ko­ro­tuk­set op­pi­lai­tok­sien rahoitukseen

Ammatillisen koulutuksen kunnianpalautuksen on näyttävä vaalien jälkeen myös rahoituksessa. Kahden viimeisimmän vaalikauden aikaan ammatilliseen koulutukseen on tehty kohtuuttomia satojen miljoonien eurojen leikkauksia. Mikään puolue ei voi pestä käsiään puhtaaksi niistä, erityisen tylysti on leikattu Sipilän hallituksen aikana.

Monessa oppilaitoksessa lähiopetuksen määrä on laskenut kohtuuttomasti, tosin esimerkiksi Oulun seudun ammattiopistossa sen määrä on pysynyt suurin piirtein ennallaan. Valitettavasti Osaossakin on jouduttu suurentamaan ryhmäkokoja ja tekemään irtisanomisia.

Vaikka käyttöön otetun ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteet ovat periaatteessa hyvät ja pyrkimys joustavoittaa ja yksilöllistää opintopolkuja kannatettava, on tervetulleitakin uudistuksia vaikea toimeenpanna äärimmilleen kiristyneiden resurssien olosuhteissa.

Opintojen joustavoittaminen ei myöskään saa tarkoittaa sitä, että tärkeä ryhmäytyminen jää toteutumatta tai että nuoret jäävät vaille riittävää ohjausta.

Nyt tarvitaan asialliset tasokorotukset oppilaitoksien rahoitukseen. Tulevissa rahoitusväännöissä on huomioitava muun muassa kalustovaltaisten alojen erityistarpeet, joita on esimerkiksi Oulun seudun ammattiopiston metsäkoneenkuljettajakoulutuksessa. Niitä töitä ei opita vain kirjoista pänttäämällä, vaan raskaita koneita pitää päästä itse käyttämään ja onpa ne uusittavakin aika ajoin.

Jo peruskoulun ja varhaiskasvatuksen puolella luodaan pohjaa ammatilliselle oppimiselle ja muulle jatkokoulutukselle. Kun joka kymmenellä peruskoulusta valmistuvalla nuorella miehellä on vakavia puutteita luku- ja kirjoitustaidossa, eivät oppimisvalmiudet kovin lupaavat ole.

”Tulevissa rahoitusväännöissä on huomioitava muun muassa kalustovaltaisten alojen erityistarpeet, joita on esimerkiksi Oulun seudun ammattiopiston metsäkoneenkuljettajakoulutuksessa.”

Vaikka syrjäytymistä ei voida torjua yksin ammatillisen koulutuksen puolella, on sielläkin mahdollista tehdä paljon. Toivottavasti jo seuraavissa hallitusneuvotteluissa suunnataan erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille koulutusta tarjoaville ammattiopistoille (kuten Luoville) riittävät resurssit.

Iso virstanpylväs tulevalla vaalikaudella olisi oppivelvollisuusiän pidentäminen toiselle asteelle saakka. Ani harva kykenee nykyään työllistymään vain peruskoulun opeilla ja vaille peruskoulun jälkeistä tutkintoa jääminen tarkoittaa usein pitkäaikaistyöttömyyttä ja syrjäytymistä.

Oppivelvollisuuden pidentäminen tarkoittaisi myös koulutusmateriaalien tarjoamista maksuttomasti kaikille opiskelijoille myös toisella asteella. Tämä lisäisi tasa-arvoa selvästi, koska kaikki vanhemmat eivät kustanna jälkikasvulleen kirjoja tai ammattiopinnoissa tarvittavia työvälineitä.

Ammatillisen koulutuksen kehittämisessä on myös huomioitava entistä selkeämmin aikuiskoulutuksen tarpeet. Työelämän tarpeet muuttuvat jatkuvasti, työntekijöiden on päivitettävä osaamistaan ja esimerkiksi Oulun seudulla työvoiman kohtaanto-ongelma on todellinen haaste.

Hanna Sarkkinen
Osekkin yhtymäkokouksen puheenjohtaja

Olli Kohonen
Osekkin yhtymäkokouksen varapuheenjohtaja