Kuntalaisaloitteeseen varhaiskasvatusoikeuden puolesta kerätään nimiä

Tiedote ke 22.2.2017
Julkaisuvapaa heti

Oulussa kerätään nimiä kuntalaisaloitteeseen, jossa vaaditaan kaikille lapsille tasavertaista ja yhtäläistä oikeutta varhaiskasvatukseen hallituksen leikkauksista huolimatta. Aloite tähtää asian ottamiseksi uudelleen valtuuston käsittelyyn.

Kuntalaisaloitteen tekijöiden mielestä Oulussa on tehty väärät päätökset lasten päivähoito-oikeuden rajaamisesta vanhemman työmarkkina-aseman perusteella ja ryhmäkokojen kasvattamisesta yli 3-vuotiaiden varhaiskasvatuksessa.

Aloitteen perusteluiden mukaan päivähoito-oikeuden rajaaminen eriarvoistaa lapsia ja vaikeuttaa perheiden arjen pyörittämistä sekä vanhempien keikkatöiden vastaan ottamista. Varhaiskasvatus tasoittaa perhetaustojen, kuten koulutukseen ja tulotasoon liittyviä eroja sekä parantaa oppimistuloksia, ennaltaehkäisee koulupudokkuutta ja syrjäytymistä. Subjektiivinen päivähoito-oikeus on lapsen oikeus ja hyödyksi myös perheille, kunnille ja yhteiskunnalle.

Oulussa on tarjottu jo ennen lakimuutosta osa-aikaisia maksuttomia varhaiskasvatuskerhoja niille perheille, joissa toinen vanhemmista on kotona. Kerhoihin osallistuminen kokopäivähoidon sijasta perustuu vapaaehtoisuuteen ja perheen omaan harkintaan. Kerhot ovat olleet suorastaan menestys. Myös kustannuksia saatiin pienennettyä hoitopaikkojen vapautuessa kokopäivähoidon puolelta.

Kuntalaisaloite liittyy Vasemmistoliiton koko valtakunnan kampanjaan maailman parhaiden koulujen ja varhaiskasvatuksen puolesta. Vastaavan sisältöisiä aloitteita on tehty useissa muissa Suomen kunnissa. Oulussa aloitteen käynnisti Oulun Vasemmistoliiton kunnallisjärjestö. Edetäkseen valtuustokäsittelyyn aloitteen tulee kerätä 2 % kunnan äänioikeutetuista taakseen. Kuntalaisaloitteen voi allekirjoittaa verkkopankkitunnuksilla osoitteessa https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/3627

Lisätiedot:
Vasemmistoliiton Oulun kunnallisjärjestön pj
Rauno Hekkala, p. 044 526 8509

Aloitteen ylläpitäjät
Hilkka Haaga, hilkka.haaga@gmail.com, p. 044 572 4119
Olli Kohonen, kohonen.olli@gmail.com, p. 050 352 3239