Kustannustehokkaan ja alueellisen koulutuksen puolesta

Oulun Vasemmiston kunnallisjärjestön mielestä Kaleva-lehti on osallistunut ala-arvoiseen parjauskampanjaan  syyllistäessään tuhlailustavaihtoehtoisen kouluverkkomallin kannattajia.Tällaisen kohteeksi on joutunut erityisesti vasemmiston kaupunginhallituksen edustajamme Mikko Raudaskoski.

Kaleva-lehdessä pääkirjoituksessa, kolumneissa ja uutisoinnissa  vaihtoehtoista kouluverkkoratkaisua on pidetty kalliina, kannattajia joko lyhytnäköisenä tai  oman kotikylän puolestapuhujina.  Harhaanjohtavasti on väitetty lähes 200 miljoonan euron säästöistä valuneen hukkaan.  Tosiasia kuitenkin, että 13.6.2016 hyväksytty kouluverkko noudattaa pääosin kaupunginhallituksen esitystä. Erona on, että Kiimingin ja Oulunsalon lukioita ei lakkauteta.  Lisäksi Niemenrannan ja Salonpään kouluissa jatkuvat vuosiluokat 0-6 sekä Ylikylän koulu säilyy.

Yle julkaisi torstaina 16.6.2016  mielenkiintoisen uutisen. Siinä kouluverkon harvenemista pidettiin huonona asiana, koska  nuorista  joka viidenneltä puuttuu  peruskoulun jälkeinen toisen asteen tutkinto. Oulun vasemmisto tavoitteena on huolehtia koulutuksen alueellisesta saatavuudesta. Se on suuri haaste koulutuksen ja sivistyksen puolustajille, koska Sipilän hallitus tavoittelee  190 miljoonan euron leikkauksia toisen asteen koulutuksesta ensi vuodesta lähtien.

Rauno Hekkala

Oulun Vasemmiston kunnallisjärjestön puheenjohtaja