Laatua vanhusten hoivaan

Kun keski-iän ylittäneitä henkilöitä kokoontuu yhteen vaikkapa työpaikoilla, niin yksi yhteinen puheenaihe on omien iäkkäämpien vanhempien elämäntilanne. Huoli liittyy siihen, miten erityisesti etäämmällä omaisista asuvat vanhukset pärjäävät omillaan. Iän myötä tulevat erilaiset sairaudet edellyttävät ulkopuolista tukea vanhusten arkeen.

Turhan moni meistä vanhempiensa kohdasta huolestuneista on joutunut kohtuullisen sinnikkäästi puuttumaan siihen, että terveydenhuolto tuottaa vanhuksille heidän tarpeidensa mukaisen hoidon. Usein joudutaan edellyttämän hoitosuunnitelman tarkistamista vanhuksen terveydentilassa tapahtuneiden muutosten vuoksi.

Kun niin monet meistä omaisista ovat joutuneet voimakkaastikin puuttumaan hoidon laatuun ja sisältöön, niin kuinka ilman omaisten tukea elävät vanhukset kykenevät huolehtimaan hoitonsa toteutumisesta?

Suurten ikäluokkien kääntymisen myötä kotiin tuotavien palveluiden määrä kasvaa entisestään. Kaiketi myös ilman omaisten tukea yksin asuvien vanhusten määrän suhteellinen osuus lisääntyy. Palveluiden toimivuuteen ja riittävyyteen tulee voida luottaa siten, että yksinäiset vanhuksetkin saavat riittävän hoidon.

Näin itsenäisyyspäivän aikaan halutaan juhlapuheissa muistaa niitä, jotka ovat rakentaneet maamme vaurautta ja siihen liittyen hyvinvointiyhteiskuntaa erilaisine palveluineen. Kiitos ei kuulu pelkästään poliittisille johtajille, yritysjohtajille tai muulle eliitille. Kiitos kuluu nimenomaan niille tavallisille suomalaisille, joiden työpanoksen myötä maamme hyvinvointi on rakentunut.

Nyt tuo väestöosa on hyvinkin riippuvainen yhteiskunnan järjestämistä palveluista. On väärin, jos palveluiden laatu ja määrä on rappeutumassa juuri niiden osalta, jotka elämäntyönsä aikana ovat olleet palveluita rakentamassa!

Tulevana vuonna 2017 Suomi täyttää 100-vuotta. Samaan aikaan ollaan valmistelemassa siirtymistä maakunnallisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Huolehditaan tuon valmistelutyön yhteydessä siitä, että vanhusten palvelut saadaan toimimaan nykyistä laadukkaammin. Se olisi mainio lahja maamme vanhusväestölle.

Mikko Raudaskoski
(Oulu-lehti 7.12.2016)