Lähidemokratia ja tasa-arvotyö ovat keskiössä

Perjantain Kalevassa 23.9.2016 Taina Pitkänen-Koli ja Terttu Kuusela kirjoittivat tasa-arvosta ja lähidemokratiasta Oulun Naisunioni ry:n nimissä.

Oulun kaupunginhallituksen kehittämisjaosto piti 20.9. kokouksen, jossa päätettiin tasa-arvo- ja lähidemokratiatyössä olevien henkilöstöresurssien ja määrärahojen siirtämisestä sivistys- ja kulttuurilautakunnan alaisuuteen. Näin tehdään, mutta tasa-arvoasiat jäävät edelleen kaupunginhallituksen alaisuuteen, kun se vahvistaa toimikuntien jäsenten valinnat.

Mikäli näin ei olisi tehty, olisi pelkona ollut, että yhteisötoiminnan sihteeristön ja esittelijän vuosien aikana hankkima ammattitaito ja verkostot olisivat kärsineet yhteisötoiminnan hajautuessa eri puolille alueita ja hallintokuntia. Yhteisötoiminnan eri toiminnot olisivat ottaneet takapakkia useamman vuoden. Näitä toimintoja ovat lähidemokratiatoimikunta, maahanmuuttajaneuvosto, tasa-arvotoimikunta, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto. Nämä toimikunnat ja neuvostot tukevat toisiaan tasa-arvo-, yhdenvertaisuus- ja lähidemokratiatyössä.

Hyvälle alulle saatuja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmia olisi ollut haastavaa jalkauttaa ja kehittää, kun konsernihallintoon ei jää uuden johtamisjärjestelmän mukaisesti lainkaan palvelutuotantoa. Kuntalaisten kuuleminen ja alueellinen lähidemokratiatyö asukastupineen olisivat jäänyt vaille keskitettyä koordinointia.

Tasa-arvotyön tekeminen nykyisillä resursseilla on ollut haastavaa, eikä asiaa helpottaisi tasa-arvotyön hajauttaminen yhteisötoiminnoista. Lisäresurssille olisi silti tarvetta, tekemistä riittäisi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyössä, esimerkiksi virkamiesten ja luottamushenkilöiden kouluttamisessa, sukupuolivaikutusten ja lapsivaikutusten arvioinnissa. Näitä arviointeja tekemällä voidaan säästää euroja, joita on niukalti käytössä kaupungin tiukasta taloustilanteesta johtuen.

Vaikka yhteisötoiminnan resurssit ovat sivistys- ja kulttuurilautakunnan alla, on tasa-arvotyötä valvova elin edelleen kaupunginhallituksen alaisuudessa toimiva tasa-arvotoimikunta, täten se voi ohjeistaa hallintokuntia tasa-arvon toteuttamiseksi.

Hyvinvointipalveluiden siirtyminen maakuntaan jättää suuremmaksi osaksi sivistys- ja kulttuuripalveluiden leveille harteille kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävän. Sosiaali- ja terveysuudistuksessa osallisuuden ja lähidemokratian rooli on äärimmäisen keskeinen. Samoin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusulottuvuus on aivan olennainen, sen on oltava mukana kaikissa uuden peruskunnan toiminnoissa. Ennakkoluulottomasti lähdemme rakentamaan vahvaa ja monimuotoista Oulua.

Markku Eilola-Jokivirta
Tasa-arvotoimikunnan puheenjohtaja

Jari Laru
Lähidemokratiatoimikunnan puheenjohtaja

Pasi Laukka
Yhteisötoiminnan päällikkö,

lähidemokratiatoimikunnan ja tasa-arvotoimikunnan esittelijä